Duurzame plannen voor woningen Het Eiland maken meeste kans

AMSTELVEEN – De vijf particuliere woningbouwkavels op Het Eiland in Middenwaard moeten een voorbeeldfunctie krijgen als het gaat om duurzaam wonen. De gemeente Amstelveen daagt potentiële kopers uit om de woning zo duurzaam mogelijk te bouwen. Wie de meeste ambitie toont om toekomstbestendige maatregelen in het bouwplan door te voeren, maakt de grootste kans bij de toewijzing van een kavel.

Amstelveen wil het tussen de wijken Groenelaan en Waardhuizen gelegen woongebied Middenwaard toekomstbestendig bouwen. Doel van de gemeente is om met deze wijk, die bestaat uit vier deelgebieden, een voorbeeld te stellen voor de toekomst. De eerste veertien kavels in deelgebied 3 zijn begin 2018 verkocht en niet aangesloten op het gasnet. “Hier is een goede start gemaakt qua duurzaamheid, maar het kan nóg beter. Daarom gaat de gemeente bij de uitgifte van de laatste vijf kavels in deelgebied 4 nog een stapje verder. Ook de kavel Kostverlorenweg 19 wordt meegenomen in de procedure,” zegt verantwoordelijk wethouder Floor Gordon.

Zij vervolgt: “Wij willen stappen zetten met het verduurzamen van onze woningen. Dat de eerste veertien kavels aardgasvrij zijn opgeleverd, is een begin. Maar het kan nóg duurzamer. Om ons doel te bereiken, hebben we ervoor gekozen het uitgifteproces te veranderen. Niet de grondverkoop staat hierbij voorop, maar ons doel is de bouw van duurzame woningen. We willen van Middenwaard een échte duurzame wijk maken waarvan we kunnen leren voor de toekomst.”

Het selecteren op duurzaamheidsmaatregelen komt in andere gemeenten ook steeds vaker voor, zoals in Zaanstad. Amstelveen heeft geleerd van wat hier in praktijk is gebracht en wil verder leren door het in de eigen gemeente te gaan doen. “We doen dit verstandig en beginnen daarom met een klein project”, zegt Gordon. “Ons doel is om dit straks ook toe te passen bij de aanbesteding van grote bouwprojecten aan projectontwikkelaars. Met Middenwaard willen wij het goede voorbeeld geven. Voor de deelgebieden 1 en 2 heeft de gemeente de intentie om de grond via een aanbesteding uit te geven aan een ontwikkelaar. Deze percelen zijn op dit moment tijdelijk verhuurd als opslagterrein voor de aanleg van de Amstelveenlijn, maar bieden eind dit jaar ook de mogelijkheid voor duurzame woningbouw van appartementen en woningen.”

Geïnteresseerde kavelkopers ontvangen een aanmeldingsformulier waarop ze aangeven welke duurzame maatregelen zij nemen. De inzendingen met de hoogste duurzaamheidsambitie maken de grootste kans. Vervolgens krijgen zij de tijd om deze ambitie in een bouwplan vast te leggen. Een onafhankelijk bureau toetst in opdracht van de gemeente of aan de eisen is voldaan. Pas na het verlenen van de omgevingsvergunning wordt het koopcontract getekend. Op deze manier heeft de gemeente er grip op dat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Mochten meer dat vijf gegadigden een gelijke duurzaamheidsambitie hebben, dan vindt loting plaats.

Op de kavelmarkt op 15 mei gaan vier van de vijf kavels én de kavel Kostverlorenweg 19 in de verkoop en krijgen geïnteresseerden meer informatie over het uitgifteproces. De vijfde kavel volgt later, omdat deze nodig is voor de bereikbaarheid van de bouwwerkzaamheden van de eerste vier. De kavelmarkt is in het raadhuis aan Nieuwer-Amstel 1, vanaf 19.30 uur.

Foto: artist impression Het Eiland