Extra ijzer in de Poel moet algen verjagen

AMSTELVEEN – Om algen te bestrijden zal er vanaf 1 april ijzerchloride aan het water van de Poel worden toegevoegd. Het gaat om een proef tot eind oktober 2019.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland geeft aan dat het water van de Poel de komende maanden een roestbruine kleur kan krijgen, maar dat dat geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Toch adviseert Rijnland om aanraking met het water te vermijden. Dat geldt ook voor huisdieren: het advies is om hen niet te laten zwemmen in het water of ervan te laten drinken.

Vanaf april voegt Rijnland ijzerchloride gedoseerd toe aan het water in de Hoornsloot. Dat gebeurt via een tijdelijke installatie bij de inlaat van het gemaal van de Buitendijksche Buitenveldertschepolder. Het fosfaat bindt zich aan de ijzerchloride en zakt naar de bodem. Algen in de Poel krijgen zo minder voedsel en zullen afnemen. Waterschappen hebben eerder goede resultaten behaald met het op deze manier verbeteren van de waterkwaliteit, onder andere in de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse Plassen.

Minder algen in het water betekent helderder water. Met helder water kan zonlicht tot de bodem doordringen waardoor waterplanten de kans krijgen te groeien. Zo neemt de hoeveelheid en de diversiteit aan waterplanten en dieren toe.

Darmklachten
Er was ooit een zwembad in De Poel. De gemeente raadt tegenwoordig mensen af om te zwemmen in het water. De Amstelveense Poel is oppervlaktewater dat niet met regelmaat wordt gecontroleerd. In verband met eventuele aanwezigheid van blauwalg en botulisme is het niet verstandig daarin te zwemmen. Wie in aanraking komt met blauwalgen kan last krijgen van irritaties aan de ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen.

De Poel is 800 meter lang en 500 meter breed. Het is een veenplas uit de 19e eeuw die nooit is ingepolderd. Het waterpeil lag 1.70 meter onder N.A.P. De plas is ondiep, waardoor er snel ijs ontstaat en waaghalzen eerder dan gewenst de schaatsen onderbinden. (Ter vergelijking: de Bosbaan ligt 4.50 meter onder N.A.P.).

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in de lidstaten. Uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten aan strengere normen met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie voldoen. Dat geldt ook voor de Amstelveense Poel.

Foto: beeldbank.amstelveen.nl