Gordon lanceert informatieve webpagina Bomen op Boomfeestdag

AMSTELVEEN – Wethouder Floor Gordon heeft woensdag op Nationale Boomfeestdag de nieuwe webpagina Bomen van de gemeente Amstelveen. Met de website wil de gemeente laten zien wat zij doet om het groene karakter van Amstelveen te behouden. Maar ook dat het in bepaalde gevallen onvermijdelijk is om bomen te kappen.

Het streven in Amstelveen is overigens om voor iedere gekapte boom een nieuwe terug te planten. Net zoals vandaag in het Amsterdamse Bos is gedaan met basisschoolleerlingen uit Amstelveen en Amsterdam.

In het bos waren kinderen aanwezig uit groep 6 van de Amstelveense basisschool De Schakel en de Olympiaschool uit Amsterdam. Samen met wethouders Gordon en Laurens Ivens uit Amsterdam hebben zij zes bomen geplant. Elk jaar vieren beide gemeenten samen Boomfeestdag in het Amsterdamse Bos.

Wethouder Gordon greep vandaag meteen aan om de webpagina www.amstelveen.nl/bomen te lanceren. Hierop komt alle informatie omtrent bomen samen. Dit idee is mede ontstaan door de motie Bomenkap in Beeld die eind vorig jaar is aangenomen door de gemeenteraad. “De motie maakt duidelijk hoe belangrijk het is de bewoners goed te informeren over wat wij doen,” zegt de wethouder. “Bomen zorgen voor emotie. En dat is terecht. Bomen zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Het is daarom belangrijk transparant en tijdig te informeren over het onderhoud, kappen en aanplanten van gemeentelijke bomen. Wanneer bomen een gevaar vormen voor de veiligheid is bomenkap noodzakelijk. Ook bij bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur is dit soms onvermijdelijk. We hanteren het principe ‘groen voor groen’ en doen er alles aan om genoeg groen terug te brengen. Aandachtspunt daarbij is dat een boom onder de grond evenveel ruimte nodig heeft als boven de grond. Dit noemen we ‘de juiste boom op de juiste plek’.”

Vanaf dit jaar wordt bij de aankondiging van projecten op de pagina’s van stedelijke ontwikkeling (www.amstelveen.nl/bouwprojecten) en werk in uitvoering (www.amstelveen.nl/werkinuitvoering) expliciet genoemd welke bomen worden behouden, waarom en welke bomen worden gekapt en hoeveel bomen de gemeente gaat terug planten.