Het Waterschap AGV, waar kunt u eigenlijk voor kiezen deze woensdag?

AMSTELVEEN – Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de waterschapsverkiezingen. U kiest voor de komende vier jaar de leden van het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). In totaal doen 12 partijen mee aan deze verkiezingen. Van de VVD en de Partij voor de Dieren t/m Queer en de Socialistische Waterschapsvereniging.

Er zijn 21 Waterschappen in Nederland. Amstel, Gooi en Vecht is één van de kleinste qua oppervlakte, slechts 70.412 hectare. Het waterschap Limburg is ruim 220.000 hectare groot.

Er zitten 30 mensen in het bestuur het waterschaap Amstel, Gooi en Vecht, maar de inwoners van Amstelveen kunnen maar 23 daarvan kiezen. De 7 andere leden kunt u niet kiezen. Zij bezetten vaste plekken voor organisaties met speciale belangen: 3 voor landbouw, 3 voor bedrijven en 1 voor natuurbeheerders.

Dijkgraaf
Het bestuur komt elke twee weken samen. De dijkgraaf is de voorzitter van de vergadering. Hij wordt elke zes jaar benoemd door de koning. De huidige dijkgraaf is Gerhard van den Top. Het bestuur bepaalt hoe het belastinggeld, dat vooral afkomstig is van de waterschapsbelasting, wordt uitgegeven. Voor 2019 zijn de volgende bedragen gereserveerd door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht: voldoende water: 31 miljoen euro, schoon water: 90 miljoen euro, bescherming tegen water: 40 miljoen euro, op en om het water: 2 miljoen euro.

Terrorisme
Bij deze verkiezingen kunt u kiezen uit 12 partijen, naast de bekende partijen doen ook de Socialistische Watervereniging, de partij Queer en De Republikeinse Politieke Partij mee. Bodemdaling, minder energieverbruik en bescherming van de natuur komen steeds naar voren in de verkiezingsprogramma’s. Heel veel partijen willen dat de vervuiler ook het meeste betaalt aan schoonmaak en onderhoud.

De partij Queer benadrukt dat het waterschap alert moet zijn op terroristen die Amsterdam onder water willen laten lopen. Zij willen ook meer kunstwerken en genderneutrale toiletten langs het water en meer naaktrecreatie. Ieder mens heeft recht heeft op een waardig bestaan volgens deze partij. ‘Muskusratten en de Japanse duizendschoon moeten daarentegen op alle mogelijke manieren worden uitgeroeid.’

De VVD is wat pragmatischer: Droge voeten houden, daar gaat het simpelweg om: ‘Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om hoogwatersituaties te voorkomen.’

Tot aan Utrecht
De noordgrens van ons waterschap loopt langs de oevers van het IJmeer en het Gooimeer. Aan de oostkant wordt het waterschap begrensd door de Utrechtse Heuvelrug en aan de westkant door het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Aan de noordwestkant ligt Amsterdam, aan de zuidkant loopt het tot in de stad Utrecht. Niet alle gemeenten of wateren vallen (volledig) onder AGV; zo vallen het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal onder het Rijk.