Inschrijving voor Tiny Forest geopend

AMSTELLAND – Gemeenten in Noord-Holland kunnen zich vanaf 18 maart bij IVN Natuureducatie aanmelden voor het realiseren van drie Tiny Forests; inheemse minibossen, zo groot als een tennisbaan. Uit de aanmeldingen worden dit voorjaar twaalf partnergemeenten gekozen waar de minibossen geplant gaan worden samen met scholen, buurtbewoners en IVN. Vorig jaar waren er bijna vier keer zoveel aanmeldingen als plekken. In Noord-Holland zijn er, in samenwerking met gemeenten Zaanstad en Uithoorn, Tiny Forests gerealiseerd in Zaandam, Assendelft en Uithoorn. Gemeenten kunnen zich tot 26 april aanmelden.

Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos van 200 vierkante meter. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. De bossen stimuleren bovendien biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten.

Doelstellingen
Begin vorig jaar ontving IVN Natuureducatie € 1,85 miljoen van de Nationale Postcode Loterij voor de aanleg van 100 Tiny Forests. In vier jaar tijd wil IVN deze Tiny Forests in Nederland realiseren samen met 24 partnergemeenten. Vorig jaar kwamen er 55 aanmeldingen binnen van gemeenten uit het hele land en ook dit jaar wordt een hoop animo verwacht. Half mei worden er uit alle aanmeldingen twaalf partnergemeenten geselecteerd die drie minibossen gaan aanleggen per gemeente. In november wordt het eerste Tiny Forest geplant, in november 2020 de andere twee.