Kruiskerk organiseert dienst voor zieken en mantelzorgers

AMSTELVEEN – Er wordt een ‘manteldienst’ gehouden op zondag 10 maart in de Kruiskerk Amstelveen. Dit is een viering van en voor de hele gemeente, maar in accenten afgestemd op zieken, mantelzorgers en mensen die een moeilijke periode doormaken. Er is gelegenheid om tijdens de viering een persoonlijke zegen te ontvangen. De term ‘manteldienst’ drukt uit dat we voor elkaar als een mantel willen zijn en is ontleend aan een kerklied. “Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen….” De (verkorte) dienst begint om 11.00 uur en voorganger is de wijkpredikant, ds. Sieb Lanser.

Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.