Lezing ‘Veteraan in de samenleving’

AMSTELVEEN – Nederland telt ruim 111.000 veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich actief hebben ingezet in dienst van de vrede. Henk Lode, adjudant-onderofficier-instructeur der technische dienst, komt op dinsdagavond 9 april naar wijkcentrum De Bolder om hierover te vertellen. Samen nadenken over vredesmissies, oorlogssituaties, burgerschap en democratische waarden.

Veteranen worden namens de Nederlandse samenleving ingezet in oorlogs- of daarmee vergelijkbare conflictgebieden. Tijdens de verschillende veteranendagen georganiseerd door de (lokale) samenleving, tonen samenleving en Nederlandse overheid hun erkenning en begrip. De lezing sluit aan bij uiteenlopende thema’s, zoals oorlog, vrede, vrijheid, veiligheid, pesten, respect, nationale 4 & 5 mei dodenherdenking/Bevrijdingsdag en 14 augustus Indië-herdenking. U bent van harte welkom!

Dinsdag 9 april, aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis. Locatie: Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen.

Organisator Bond van Wapenbroeders Amstelland: https://www.bondvanwapenbroeders.nl/afdeling-amstelland.html

Veteraan in de samenleving

Waar ik sta in vrijheid,
heeft u op een lange mars
de eerste stap gezet.
Aan mij trekt de strijd
virtueel voorbij;
u was er écht.
Vrijheid
is een geboorterecht.
Niets is zó diep, zó van mij, zó
onaantastbaar waar als mijn leven.
U bent bereid geweest het Uwe
er voor te geven.
Wie dat besef toelaat weet
welk heldendom er met u
voor ons staat.
U zal nooit zeggen:
‘ik ben een held’.
U doet wat wordt gevraagd.
U komt terug. En leeft door,
zoals je normaal ook leeft.
Tussen ons deint
nu een oceaan van
respect. Uw beslissing
om te gaan maakt mij stil.
Weet U
Voelt U
dat op Uw inborst
de vrijheid is geschraagd?
~ Matthijs Den Hollander, Stadsdichter Amstelveen