Provincie Noord-Holland in actie voor veiligheid wegwerkers

AMSTELVEEN – De provincie Noord-Holland start met de actie ‘Werk aan de weg? Rijd veilig’. Hiermee vraagt de provincie aandacht voor de veiligheid van wegwerkers. Regelmatig hebben zij te maken met onveilige situaties, veroorzaakt door snelheidsovertreders.

De provincie moet bij werk aan de weg steeds meer maatregelen treffen om het verkeer af te remmen en de veiligheid van wegwerkers te borgen. Om bewustwording te creëren start daarom de actie ‘Werk aan de weg? Rijd veilig’. Een van de acties is de provinciesticker die op de achterruit van auto’s kan worden geplakt. Ook aannemers die werken op de Noord-Hollandse provinciale wegen doen mee door tekstkarren langs de weg te zetten.

Gedeputeerde Mobiliteit Elisabeth Post over de actie: “Ik heb veel respect voor het werk dat wegwerkers door weer en wind voor ons doen, zodat wij veilig van A naar B kunnen reizen. Het enige dat wij voor hen hoeven te doen is ze de ruimte te geven.”

Snelheidsbeperking bij wegwerkzaamheden is belangrijk: automobilisten begeven zich in een onbekende situatie met bijvoorbeeld wegversmallingen of ontbrekende belijning. Snelheid minderen vergroot de ruimte om te reageren en verkleint daarmee de kans op ongelukken. Je aan de toegestane snelheid houden is cruciaal voor veilig werken langs de weg, maar uiteindelijk ook voor automobilisten zelf.

Het streven is om wegen tijdens werkzaamheden bereikbaar te houden, maar de veiligheid van wegwerkers én weggebruikers staat voorop. Als de situatie onveilig is voor wegwerkers kan het werk tijdelijk worden stilgelegd, met vertraging en mogelijk extra verkeershinder als gevolg.

De actie is opgezet in het kader van Bewust Veilig-dag, waarop Bouwend Nederland aandacht vraagt voor veiligheid bij bouwwerkzaamheden. De provincie Noord-Holland doet voor de tweede keer mee aan het initiatief.