Start bouw bioscoop op z’n vroegst tweede helft 2020

AMSTELVEEN – De nieuwe Pathé-bioscoop die achter de Cultuurstrip moet verrijzen gaat plaats bieden aan maximaal 1.200 bezoekers in zeven zalen. Het aantal van zeven zalen is nodig om een gevarieerd aanbod aan films te kunnen leveren en op deze manier rendabel te kunnen opereren. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden op z’n vroegst in de tweede helft van 2020 kunnen aanvangen. De planning is bijvoorbeeld afhankelijk van eventuele bezwaarschriften.

De bioscoop gaat een entree krijgen op het Stadsplein. De Thomas Cookstraat die nu nog voor de cultuurstrip ligt moet op termijn verdwijnen. Ook de in- en uitgang van de Schouwburggarage gaat worden verplaatst. De ingang komt nu aan de Meander te liggen en loopt dan onder de bioscoop door.

De vervelende situaties bij het uit- en inrijden van de Schouwburggarage (zebrapad) behoren dan tot de verleden tijd. Het weghalen van deze op- en afrit zorgt er ook voor dat er ruimte komt voor commercie of horeca. Tevens moet de parkeergarage een zogenoemde groene wand gaan krijgen. De huidige uitstraling is door het beton nogal industrieel. Door beplanting wordt dit voorkomen.

De ‘ontwerp Startnotitie bioscoop Stadsplein’ en de ‘concept Gebiedsvisie Traverse A9 – Stadshart’ liggen ter inzage vanaf aanstaande donderdag 28 maart tot en met 17 april 2019. Inzage kan door langs te komen op het raadhuis (Laan Nieuwer-Amstel 1), bij Amstelveen InZicht of online via de pagina Stadshart. Reageren kan tot en met 17 april 2019.

De gemeenteraad bespreekt de Startnotitie, met hierin de binnengekomen reacties naar aanleiding van de participatie, op dinsdag 21 mei in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur en woensdag 12 juni aanstaande in de Raad.

De nieuwe toegang voor parkeergarage Schouwburg. Bovenop komen de bioscoopzalen.

Het zijaanzicht op de Meander vanuit de richting Hudson’s Bay.

De entree van de bioscoop die ter hoogte van de huidige entree van Platform-C moet komen te liggen.

De nieuwe situatie in vogelvlucht.