Vleermuizen moeten tijdelijk verkassen bij herinrichting Landtong

AMSTELVEEN – Vooruitlopend op de nieuwe inrichting van de bijna vijftig jaar oude schoolgebouwen op Landtong heeft gemeente Amstelveen natuuronderzoek laten doen. Dit is nodig om tijdig maatregelen te kunnen nemen als er beschermde dieren of planten aanwezig zijn. Bij dit onderzoek zijn vleermuizen aangetroffen waarvoor alternatieve nestkasten worden opgehangen.

Voor de locatie Landtong wordt momenteel een startnotitie opgesteld die naar verwachting in maart of april in het college wordt behandeld. Voorafgaand is op verschillende manieren onderzoek gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. Zo is er met zogenoemde batdectectoren gespeurd naar vleermuizen rond zonsondergang en zonsopgang. En is voor het opsporen van kleine marterachtigen een zogeheten ‘Mostela’ gebruikt: een kistje met daarin een buis met een wildcamera die filmt bij beweging. Beschermde dieren zijn niet gefilmd, maar wel een bosmuis, huisspitsmuis en winterkoning.

Verblijfplaatsen van vleermuizen mogen niet vernietigd worden. Daarom hangt de gemeente tijdelijk vleermuiskasten op in de omgeving van de schoolgebouwen aan Landtong. Pas bij een bepaalde gewenningsperiode kunnen de gebouwen mogelijk worden gesloopt. Uiteindelijk komen in de nieuwe gebouwen permanente verblijven. Naast onderzoek en maatregelen is ook een ontheffing nodig van de provincie Noord-Holland.

“Wanneer wij een ruimtelijke ontwikkeling starten voor bijvoorbeeld een woningbouwproject dan beginnen we met een quickscan Flora en Fauna,” zegt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke ordening). “Als de kans op aanwezigheid van beschermde plant of- diersoorten groot is, doen we vervolgonderzoek zoals bij Landtong. We gaan hier zorgvuldig me om. Onlangs nog heeft een woningbouwproject enige tijd stilgelegen, omdat we eerst een aantal rugstreeppadden moesten verhuizen,” doelt Gordon op een project in Westwijk-Zuidwest.

Ook voor ondernemers en inwoners is het verstandig om natuuronderzoek te laten doen als zij een gebouw willen slopen of een oud pannendak willen vervangen. De kans bestaat dat tijdens de werkzaamheden beschermde dieren of planten worden gedood of verblijfplaatsen vernietigd. Huismussen nestelen zich namelijk graag onder een pannendak en vleermuizen kunnen in spouwmuren kruipen.

Grootschalige aanpassingen aan panden, sloop of bomenkap kunnen negatieve gevolgen hebben voor beschermde dieren of planten. Meer informatie kunt u vinden op pagina Wetgeving voor natuurbescherming in Nederland op de website van de Rijksoverheid.