Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Amstel, Gooi en Vecht

AMSTELVEEN – De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is bekend. Het gaat hier om de voorlopige uitslag op basis van het aantal uitgebrachte stemmen. Hiermee is bekend hoeveel zetels iedere partij ongeveer krijgt. Dit zegt nog niets over de individuele kandidaten op de lijsten.

Het gaat hier om een voorlopige zetelverdeling. De verdeling van de restzetels kan nog effect hebben op de definitieve uitslag.

VVD: 5 (-)
PvdA: 4 (-1)
Water Natuurlijk: 4 (-)
Partij voor de Dieren: 4 (+1)
CDA: 2 (-1)
De Groenen: 2 (+1)
50PLUS: 1 (-)
ChristenUnie: 1 (+1)
Socialistische Waterschapsvereniging 0 (-1)

In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben 514.806 gestemd. Dat is een opkomst van 48,3%.

Op maandag 25 maart stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag vast tijdens een openbare zitting die plaatsvindt om 10.00 uur op het hoofdkantoor van het waterschap (Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam). Dan zijn ook de stemmen geteld die de individuele kandidaten hebben gekregen. En welke kandidaten met voorkeursstemmen gekozen zijn. Ook de verdeling van de zogenaamde restzetels wordt dan duidelijk.