Zorgen GroenLinks om vele omleidingen voor fietsers in Amstelveen

AMSTELVEEN – GroenLinks maakt zich zorgen over de vele omleidingen voor fietsers die op het ogenblik veel hinder in Amstelveen veroorzaken. De partij vraagt zich af of er voor de fietsers wel net zo hard wordt gewerkt aan passende oplossingen als voor de automobilisten en gaat in de commissie van 12 maart hierover vragen stellen.

Door de vele werkzaamheden die momenteel in Amstelveen plaatsvinden, ondervindt het verkeer veel hinder. Voor automobilisten lijken de juiste voorbereidingen getroffen om de doorstroming zo goed als mogelijk te organiseren, stelt GroenLinks. “Voor het overige verkeer is dit minder goed geregeld; zo hadden de reizigers van bus 55, de bus die de metro het komende jaar vervangt, een slechte eerste ervaring. Maar ook fietsers en voetgangers hebben last van de werkzaamheden,” zegt GroenLinks-raadslid Lennart de Looze. “Iedereen die wel eens fietst in Amstelveen zal het meteen herkennen, de vele omleidingen, die niet alleen langer zijn en meer tijd kosten dan je normale route, maar ook over slecht wegdek gaan en meer stoplichten en voorrangswegen kruisen.”

De Looze ziet ook in dat het soms misschien niet anders kan, zoals langs de Beneluxbaan, waar gewerkt wordt aan de nieuwe Amstelveenlijn. Maar voor andere plekken vraagt de Looze van GroenLinks zich af of fietsers wel net zo serieus genomen worden als de automobilisten: “Kijk bijvoorbeeld naar de afsluiting van het Zwartepad (Kazernepad tussen Zetterij en Noordammerlaan), op 13 december meldde de gemeente dat de herstelwerkzaamheden 3 tot 12 maanden gaan duren. Als dit een autoweg was geweest, had dit dan net zo lang geduurd?’ ”

Maar ook het gesloten fietspad voor het HWC langs en het gesloten fietstunneltje bij Meent zijn voorbeelden waar fietsers momenteel veel last ervaren ten opzichte van de auto’s die op deze plekken door goed uitgekiend beleid worden ontzien. “Zijn de fietspaden dan het laatst waar rekening mee gehouden wordt bij dit soort projecten? De prioriteiten liggen duidelijk ergens anders,” aldus GroenLinkser De Looze.