160 woningen en twee scholen in gebied Landtong

AMSTELVEEN – Het scholengebied aan de Landtong gaat op de schop. De gemeente Amstelveen wil het terrein letterlijk openbreken om het gebied aantrekkelijker te maken. De scholen keren terug maar er wordt ook woningbouw ingepast. Daarnaast zal het accent op een groene en sportieve omgeving komen te liggen.

Het plangebied Landtong bestaat uit de straten Landtong en Kringloop tussen Groenhof en de Bovenkerkerpolder. Het huidige cluster van acht schoolgebouwen en gymzalen is na bijna vijftig jaar aan het einde van zijn levensduur, vindt de gemeente. Daarnaast nodigt de huidige inrichting van het gebied niet uit om te bezoeken of doorheen te lopen vanaf de Landtong of Kringloop. Buurtbewoners klagen ook dat er ’s avonds vaak ongure types lopen bij de Landtong en ook werd er wel eens gebruikersafval van drugsverslaafden aangetroffen.

Dit gevoel van sociale onveiligheid moet binnen de nieuwe opzet worden weggenomen. Het nieuwe schoolgebouw met daarin plek voor dagopvang en buitenschoolse opvang kan volgens de gemeente veel compacter worden gebouwd, zodat het gebied een meer open karakter krijgt. Dit zorgt er dan meteen voor dat er ruimte ontstaat voor nieuwbouwwoningen en buitenvoorzieningen. Dit maakt het gebied zowel overdag als in de avond levendiger.

“De huidige schoolgebouwen van De Horizon en De Akker zijn dermate verouderd dat de beste oplossing nieuwbouw is, zowel in financieel als bouwkundig opzicht. Daarnaast willen we dat schoolkinderen en jeugd uit de buurt gebruik kunnen maken van de sport- en spelfaciliteiten in een gebied dat sociaal veiliger is dan in de huidige opzet,” zegt wethouder Onderwijs Frank Berkhout.

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) vult aan: “Door de twee basisscholen te clusteren in één gebouw kunnen we woningbouw toevoegen in de ruimte die vrijkomt. Er is een grote behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen in het middeldure segment. Met dit project kunnen ongeveer 160 middeldure koop- en huurwoningen gerealiseerd worden. De herontwikkeling biedt daarnaast de mogelijkheid om de nieuwe bebouwing en de ruimtelijke inrichting op een duurzame en energiezuinige manier vorm te geven.”

Om de verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren, is er een Kiss & Ride (een breng- en haalzone voor kinderen) ingetekend die alleen te bereiken is vanaf de Landtong. Ook komt het groen centraler in het gebied te liggen, zodat er een einde komt aan de huidige stenige uitstraling aan de zijde van Landtong en Kringloop. Dwars door het gebied komt een fiets- en voetpad voor langzaam verkeer vanaf Groenhof naar het fiets- en voetpad in de Bovenkerkerpolder.

De ontwerp-startnotitie Landtong ligt vanaf woensdag 24 april tot en met dinsdag 21 mei ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. De ontwerp-startnotitie is in te zien bij de balie Bouwen op het Raadhuis aan Laan Nieuwer-Amstel 1 en via de website www.amstelveen.nl/landtong. De gemeenteraad laat de reacties meewegen bij de vaststelling van de startnotitie. Op dinsdag 7 mei vindt een inloopavond plaats in wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140. Van 19.00 uur tot 20.30 uur

Impressie: Op de stedenbouwkundige tekening zijn het scholencluster en de vier woongebouwen te zien, samen met een fiets- en voetpad dat dwars door het gebied met sport- en spelvoorzieningen loopt.