Gemeente Amstelveen start zoektocht naar ‘sportformateur’

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen is op zoek naar een ‘sportformateur’. Deze gaat zich bezighouden met het opstellen van een Lokaal Sportakkoord dat half oktober klaar moet zijn. Daarmee moet een basis worden gelegd voor het sportklimaat en sportbeleid in de gemeente Amstelveen.

“Zo veel mogelijk Amstelveners aan het sporten en bewegen krijgen is een van de ambities van dit college. Sporten is niet alleen plezierig en goed voor de gezondheid, maar het zorgt ook voor verbinding in de samenleving”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “In het sportakkoord maken we afspraken over hoe we dit samen met sport- en beweegaanbieders nog beter voor elkaar gaan krijgen in Amstelveen.”

De sportformateur wordt gevraagd om met een Plan van Aanpak te komen waarin in ieder geval aandacht moet worden besteed aan welke partijen hij/zij op welke manier gaat betrekken om te komen tot een sportakkoord. De gemeente heeft hiervoor ca. €20.000 beschikbaar. Voor de totstandkoming van het sportakkoord zal informatie worden opgehaald bij de verschillende stakeholders die in Amstelveen een rol spelen in de sport, zoals sportorganisaties, AmstelveenSport, de gemeenteraad en het college van B&W Het sportakkoord zal een belangrijke functie hebben bij het nieuw op te stellen sportbeleid vanaf 2020.

Daarnaast dient de sportformateur te verkennen of het benoemen van een sportambassadeur in Amstelveen meerwaarde heeft voor de stad. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een verbindende rol, in relatie tot sport en maatschappelijke vraagstukken en het naar Amstelveen halen van belangrijke evenementen en activiteiten op sportgebied.

Meer informatie over de nieuwe functie vindt u hier.