Aanvraagtijd laadpaal van vier naar ruim twee maanden

AMSTELVEEN – Wie in zijn woonwijk een laadpaal nodig heeft voor een elektrische auto, moet straks kunnen rekenen op een snelle service van de gemeente Amstelveen. De gemeente gaat de aanvraagprocedure versnellen door te werken met een plankaart met daarop al vergunde plekken voor een laadpaal. Hierdoor kan een laadpaal na aanvraag sneller worden geplaatst.

“In het coalitieakkoord hebben we ons als doel gesteld om elektrisch rijden te stimuleren”, zegt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid). “Op dit moment hebben we in Amstelveen zo’n honderd openbare laadpalen. Op basis van CBS-cijfers verwachten we dat er de komende jaren behoefte is aan 237 openbare laadpalen voor de elektrische auto’s van bezoekers en Amstelveners die niet kunnen opladen op eigen terrein. We hebben een plankaart opgesteld waar mogelijke locaties voor nieuwe openbare laadpalen op staan weergegeven. Wij nodigen inwoners en ondernemers uit hun reactie hierop te geven. Na sluiting van de reactieperiode wordt er een definitieve plankaart opgesteld en een verkeersbesluit genomen voor de voorgestelde locaties. Hierdoor kunnen we het aanvraagproces van een nieuwe laadpaal zo’n 8 weken versnellen.”

Op dit moment duurt het hele proces van vergunningverlening tot plaatsing door de exploitant gemiddeld vier maanden vanaf het moment dat een elektrisch rijder een aanvraag indient bij een exploitant. De plankaart brengt dit terug tot ruim twee maanden, omdat niet meer het gehele gemeentelijke vergunningentraject hoeft te worden doorlopen. Hierdoor heeft de elektrisch rijder sneller een laadpaal tot zijn beschikking. Daarnaast zorgt het vooraf bepalen van locaties voor een betere en duidelijkere spreiding van oplaadpunten en worden inwoners (eerder) betrokken bij de besluitvorming van een openbaar netwerk.

De plankaart is een leidraad voor de uitbreiding van het laadnetwerk in de Amstelveense woonwijken. Het betekent niet dat op alle locaties daadwerkelijk een laadpaal wordt geplaatst. Dit is afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen. Op basis van CBS-cijfers is uitgerekend waar in de toekomst de meeste vraag naar laadpalen te verwachten is en waar het geen overlast geeft, zoals bij blinde muren of plantsoenen en groenstroken. Op de kaart staan ook strategische opties voor laadpunten, waarvan de verwachting is dat hier een grote laadbehoefte ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan bij winkel- en zorgcentra.

De Plankaart met daarop 237 potentiële locaties ligt vanaf 17 april zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en vergunningen op het raadhuis aan Nieuwer-Amstel 1 en online via www.amstelveen.nl/duurzaam onder het kopje ‘Oplaadpalen voor elektrisch rijden’. Hier is de plankaart te raadplegen en kan tot op straatniveau bekeken worden waar de potentiële locaties voor laadpalen zich bevinden.