Amstelveners en gemeente in gesprek over woonruimteverdeling

 Ruim 140 Amstelveners zijn woensdag 3 april in gesprek gegaan met de gemeente over woonruimteverdeling. Ze waren uitgenodigd voor een zogenaamd stadsgesprek in P60. Centraal stond de vraag hoe de schaarse sociale huurwoningen eerlijker te verdelen.

“De grote opkomst toont een enorme betrokkenheid aan van Amstelveners met het onderwerp. Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan over hoe we omgaan met de huidige schaarste en welke groepen al dan niet voorrang moeten krijgen en waarom. Daarom dank ik iedereen die woensdag naar P60 is gekomen om hun verhalen en ideeën te delen met de gemeente. Het is waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van de woonruimteverdeling in Amstelveen en de regio ”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

Het huidige systeem van woonruimteverdeling in de woonregio Amsterdam/ Amstelland-Meerlanden/Zaanstreek-Waterland wordt onderzocht. Vraag is of het verdeelsysteem niet rechtvaardiger kan en voldoende tegemoet komt aan woningzoekenden die in een spoedeisende situatie verkeren. Voor woningzoekenden met spoed is geen snelroute. Er is een urgentieregeling, maar die hanteert strenge regels.

Resultaten
Aanwezigen konden stemmen op stellingen. Daarna vond telkens het gesprek plaats. Zo vond de meerderheid (76 procent) dat mensen met spoed moeten voorgaan op mensen die een betere woning zoeken. Er is hierbij geen verschil in stemgedrag tussen mensen die op de wachtrij staan en niet. De belangrijkste spoedreden vindt men de situatie ‘scheiding met kinderen’ (68 procent), gevolgd door ‘jongere die thuis woont in problematische situatie’ (55 procent) en ‘gezin met kinderen dat woont bij familie of vrienden’ (55 procent). Op de derde plaats staat ‘iemand die te duur woont’ (40 procent). Tijdelijke contracten vinden de stadsgesprekdeelnemers een prima optie om mensen met spoed aan een woning te helpen (64 procent).

Stadsgesprek
De bijeenkomst in P60 was het vierde stadsgesprek van de gemeente. De selectie voor deze avond vond plaats door middel van loting. Om er voor te zorgen dat er ook voldoende jongeren aanwezig zouden zijn, werd gekozen voor een gelaagde steekproef. Uit elke leeftijdscategorie is een steekproef getrokken. Van de deelnemers aan dit stadsgesprek had een op de drie deelnemers de leeftijd tussen 18 en 34 jaar.