Bijeenkomst ‘Start een eigen leeskring’

AMSTELVEEN – Iedereen die gek op lezen is, geïnteresseerd is in geschiedenis en met het idee rondloopt om een eigen leeskring te beginnen: op 9 april bent u van harte welkom in de bibliotheek Amstelveen Stadsplein. De Bibliotheek organiseert dan samen met stichting Senia een bijeenkomst waarbij informatie gedeeld wordt over het opstarten van een leeskring rond non-fictie literatuur over geschiedenis. Senia helpt je met bijvoorbeeld een literatuurlijst samen te stellen waaruit jouw groep elk jaar een keuze van zeven boeken maakt.

Leden van je leeskring ontvangen eind augustus bij elk boek een leeswijzer, die door deskundigen gemaakt is, specifiek voor dát betreffende boek. Je komt om de 5 à 6 weken bij elkaar. Meestal roulerend bij de deelnemers thuis. De meeste groepen overdag, maar een groeiend aantal ook ’s avonds. Het voorzitterschap rouleert ook, er is geen vaste voorzitter of docent aan de groepen verbonden. De leeswijzers geven houvast, en de discussievragen zorgen voor diepgang. Elke groep bepaalt natuurlijk zelf hoe ze die vragen behandelen.

Senia: start je eigen leeskring in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein op dinsdag 9 april van 10:30 tot 12:00 uur. Gratis entree.