Collegepartijen willen meer scholingsmogelijkheden voor werklozen

AMSTELVEEN – De drie collegepartijen D66, PvdA en de VVD zien graag meer perspectief voor Amstelveners zonder werk. “Zij moeten meer mogelijkheden krijgen om via scholing aan het werk te komen,” zijn de drie partijen van mening.

Ondanks de aangetrokken economie komen specifieke groepen zoals 55-plussers, mensen met een beperking, mensen met een praktisch opleidingsniveau en statushouders nog steeds moeilijk aan het werk, constateren de collegepartijen. “En dat tegen een achtergrond van grote personeelstekorten in de zorg, bouw en techniek,” zeggen ze.

D66, de PvdA en VVD denken wel te weten waar dit aan ligt. Werk in Amstelveen en in de regio zou om een ander opleidingsniveau en andere competenties dan het opleidingsniveau en de competenties van veel van de Amstelveners zonder werk/Amstelveners met een bijstandsuitkering vragen. Saloua Chaara (raadslid D66): “We moeten maximaal investeren in de participatie en zelfontplooiing van inwoners zonder werk en er alles aan doen om belemmeringen die zij ervaren bij het vinden en behouden van werk, weg te nemen. Bijvoorbeeld door meer begeleiding te bieden bij het vinden en houden van een baan. Maar vooral ook door inwoners met goede scholing te helpen aan werk in sectoren met personeelstekorten.”

Suzanne Piet (raadslid PvdA) vult aan: “Hiermee zorgen we er niet alleen voor dat de positie van onze inwoners versterkt wordt en zij meer mogelijkheden krijgen om hun talenten te gebruiken, maar we helpen ook ondernemers die door het gebrek aan personeel in de problemen raken.”

De drie coalitiepartners hebben daarom het initiatief genomen voor een discussie binnen de Commissie Burgers en samenleving van woensdag 17 april. Zij hebben met leden van de gemeenteraad en wethouder Van Ballegooijen van gedachten gewisseld over meer scholing om de werkkansen van inwoners te vergroten. Chaara, Piet en VVD’er Frequin pleiten voor echt maatwerk en willen dat scholingstrajecten die langer dan een jaar in beslag nemen, tot de mogelijkheden gaan behoren.

Op dit moment worden scholingstrajecten die langer dan een jaar duren niet ingezet, omdat lokale regelgeving dit niet toestaat. Victor Frequin: “Van dit soort regels die maatwerk in de weg staan, moeten we af. Soms is een kortdurende opleiding of cursus voldoende. Maar als iemand een opleiding van anderhalf jaar nodig heeft om bijvoorbeeld in de zorg aan de slag te gaan, dan moet dit gewoon kunnen.”

D66, VVD en de PvdA werken op korte termijn een voorstel uit waarmee zij de werkkansen voor inwoners zonder werk vergroten, door de opties voor scholing te verruimen.