Gemeente Amstelveen en Eigen Haard verlengen convenant ‘Vroeg Eropaf’

AMSTELVEEN – Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen en Bert Halm, voorzitter raad van bestuur Eigen Haard ondertekenden op 8 april het convenant ‘Vroeg Eropaf’. Net als in veel andere plaatsen in Nederland bestaat er in Amstelveen zorg om (het stijgend) aantal huishoudens dat met problematische schulden te maken heeft. Een situatie die zowel voor de huishoudens zelf, de crediteuren en de maatschappij nadelige effecten heeft.

Een van de mogelijkheden om deze trend te keren, ligt erin vroeg te signaleren wanneer huishoudens in de schulden dreigen te raken en dan snel hulp aan te bieden tijdens een huisbezoek, om zo erger te voorkomen.

Wethouder Marijn van Ballegooijen: “De samenwerking tussen de gemeente Amstelveen en woningstichting Eigen Haard bestaat inmiddels een aantal jaar. Binnen deze samenwerking is er ruimte voor overleg en zetten beide partijen zich in voor ontwikkeling waar nodig. Het convenant is opnieuw ondertekend, omdat deze onder andere op het gebied van privacy is gewijzigd en aangevuld.”

Balans schuldhulpverlening ontvangt jaarlijks rond de 180 meldingen van Eigen Haard in het kader van Vroeg eropaf. Deze inwoners zijn en worden door schuldhulpverleners van Balans bezocht in het kader van vroegsignalering.