Gemeente Amstelveen weigert vergunning bosfestival Vunzige Deuntjes

  Burgemeester Bas Eenhoorn heeft in overleg met het college van B&W besloten om de evenementenvergunning voor het Vunzige Deuntjes Festival op 20 juli 2019 in het Amsterdamse Bos te weigeren.

Het evenement is strijdig met het evenementenbeleid van de gemeente Amstelveen. Daarin streeft de gemeente naar een balans tussen levendigheid en leefbaarheid.
Om de balans te waarborgen is een evenwichtig aanbod van evenementen noodzakelijk, waarbij diverse doelgroepen worden bediend en zoveel mogelijk overlast voor de omgeving wordt beperkt.

Het evenement Vunzige Deuntjes betreft een dance-event dat teveel overeenkomsten vertoont met de reeds bestaande grote evenementen in het Amsterdamse Bos. Deze dance-events brengen met hun muziek ook zware bastonen met zich mee. Het zijn juist deze bastonen die voor de bewoners van Amstelveen en het aangrenzende Aalsmeer voor veel overlastbeleving zorgen.

Vanaf het moment dat de gemeente Amstelveen kennis nam van de voornemens van de organisatie Vunzige Deuntjes, is de organisatie op de hoogte gebracht van de mogelijke strijdigheid met het Amstelveense evenementenbeleid. Met daarbij het bericht dat er een risico bestaat dat een eventuele aanvraag afgewezen kan worden. De organisatie heeft er desondanks voor gekozen om de verplaatsing door te zetten, de nodige voorbereidingen voor het evenement te treffen, te starten met de kaartverkoop en vervolgens een aanvraag in te dienen.

Er is binnen het beleid ruimte voor 7 evenementendagen met versterkte muziek op het Land van Bosse. Hiervan zijn reeds 5 dagen vergund aan dance en 1 aan een country en westernfestival. Er zou onbalans ontstaan bij het vergunnen van de 7e dag aan nog een dance event als Vunzige Deuntjes omdat de gemeente Amstelveen streeft naar een divers en duurzaam evenementenaanbod. Het liefst een aanbod voor alle leeftijden, waarbij vele vormen van muziek of ander vermaak mogelijk zijn en waarbij overlast zoveel mogelijk tot aanvaardbaar niveau beperkt wordt.

In het door de gemeenteraad aangenomen evenementenbeleid is opgenomen dat aanmeldingen voor een nieuw groot of middelgroot evenement in het Amsterdamse Bos, beoordeeld worden door een programmacommissie waarin de gemeente Amsterdam en Amstelveen zijn vertegenwoordigd. De organisatie Vunzige Deuntjes hadden feitelijk als festivallocatie Amsterdam West. Vanwege veranderde omstandigheden daar, heeft de organisatie besloten het evenement te verplaatsen naar het Amsterdamse Bos.