Huidige plannen Maalderij krijgen niet alle handen op elkaar

AMSTELVEEN – De startnotitie die is neergelegd voor het braakliggende terrein tussen de Maalderij en de Bovenkerkerweg krijgt bij veel Amstelveense oppositiepartijen niet de handen op elkaar. Er komen vijftig woningen op het terrein waarvan er vijf net onder 363.000 euro worden aangeboden. De overige 45 woningen kunnen rekenen op een koopsom boven dit bedrag,

Volgens het college is dit het enige financieel haalbare plan voor woningbouw op deze locatie. Daar dacht Eigen Haard tot 2016 anders over. De woningcorporatie had plannen om op het terrein sociale woningbouw te plegen. Uiteindelijk sneuvelde het plan. De grond werd verkocht wordt nu ontwikkeld door een samenwerking tussen Trebbe Wonen B.V. en BPD Ontwikkeling B.V.

De fractie van GroenLinks Amstelveen liet vorige week weten wederom zeer teleurgesteld te zijn over de plannen die zijn uitgewerkt in de startnotitie. De grootste oppositiepartij is vooral negatief over het feit dat ondanks de extra inspanningen van de wethouder, weer geen betaalbare woningen worden gerealiseerd.

“Sinds de start van de nieuwe coalitie, gevormd door VVD, D66 en PvdA, is dit het zesde voorstel over woningbouw in Amstelveen. In geen enkel voorstel is er sprake van sociale woningbouw en maar in 14% van de gevallen worden er woningen van 40 tot 60 m2 gebouwd in het lage middeldure huursegment (711-900 euro),”stelt GroenLinks.

GroenLinks raadslid Cheimaa Aouni: “De schaarse ontwikkelgronden in Amstelveen moeten ingezet worden voor het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, jongeren en alle mensen met een modaal inkomen. Er zijn wat mij betreft al voldoende onbetaalbare woningen in Amstelveen.”

Het college stelt daartegenover dat de huidige plannen het maximaal haalbare is. Ondank dat argument stemden GroenLinks, SP, ChristenUnie en AVA tegen de plannen aan de Maalderij. De collegepartijen VVD, D66 en PvdA kregen echter steun van het CDA en BBA. Dat betekent dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad voor de plannen hebben gestemd.

Foto: Lisa van Andel