Humberto Tan onderscheiden bij Amstelveense lintjesregen

AMSTELVEEN – Op het Amstelveense raadhuis werden vrijdagmorgen weer de jaarlijkse lintjes uitgereikt. Om een lintje te verdienen moet iemand veel, héél veel vrijwilligerswerk hebben gedaan. Burgemeester Bas Eenhoorn benoemde elf leden, en twee ridders in de orde van Oranje-Nassau, en één ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Ook een landelijk bekende Amstelvener mocht een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen: Humberto Tan werd ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij mocht de versierselen opspelden vanwege zijn inzet voor vele charitatieve instellingen.

De complete lijst van koninklijk onderscheiden Amstelveners:

mevrouw G.L. Flint (Gudrun)
lid in de orde van Oranje-Nassau
Al ruim twintig jaar zet mevrouw Flint zich in als vrijwilliger. Naast het assisteren en begeleiden van vrijwilligersactiviteiten is zij initiatiefnemer van veel activiteiten die het welzijn van ouderen verbeteren. Zo heeft zij zich ingezet voor ouderenclub in het MOC-gebouw en is nog steeds actief bij woonzorgcentrum Groenelaan, buurtcentrum De Bolder, wijksteunpunt Participe Kastanjelaan en Zonnehuisgroep Amstelland. Daarnaast bezoekt mevrouw Flint wekelijks bewoners van Regionale Instelling beschermd Wonen Kennermerland, Amstelland en de Meerlanden.

de heer J.J. Jongma (Johan)
lid in de orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1980 tot nu is de heer Jongma als vrijwilliger actief bij verschillende parochies. Hij was nauw betrokken bij fusies van katholieke kerken in Amstelveen. Het kerkelijk werk is niet het enige terrein waarop Jongma zich belangeloos inzet. Zo is hij actief vrijwilliger van stichting Y-Castle, een woongroep voor jongvolwassenen met een vorm van autisme.

de heer J.F. Keus (Hans)
lid in de orde van Oranje-Nassau
In 1976 was de heer Keus mede-initiatiefnemer en oprichter van de kinderboerderij Elsenhove. Hij is vrijwilliger van het eerste uur en onder zijn leiding realiseerde de bouwgroep van de kinderboerderij de geitenstal,  kaasmakerij en hooiberg. Ook nu nog is hij wekelijks aanwezig om de hokken, gebouwen en technische installaties te verzorgen. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de afdeling nucleaire geneeskunde en PET-scan van het VUmc.

de heer J.L. Kok (Jaap)
lid in de orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1974 is de heer Kok betrokken bij voetbalvereniging Roda ’23. Tot nu vervult hij als vrijwilliger structureel één of meerdere functies bij de vereniging.  Zoals het begeleiden en coördineren van het selectie-elftal, voorzitter van supportersclub en lid van het bouwteam. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuurlijke functies, waaronder secretaris en bestuurslid technische zaken. Hij is ook de drijvende kracht van het onderhoudsteam. Vanaf 2008 is hij bestuurslid van de facilitaire dienst en onder zijn leiding vonden er in 2009 en 2011 grote verbouwingen plaats.

mevrouw J.F. van Lith (Jolanda)
lid in de orde van Oranje-Nassau
Van 1972 tot 2018 was mevrouw Van Lith een vrijwilliger bij turnvereniging ODIN, nu onderdeel van United Amstelveen. Tweemaal per week gaf zij turnlessen aan de jeugd. Daarnaast was zij organisator van clubactiviteiten en wedstrijden. Ook verrichtte zij bestuurlijke werkzaamheden. Zo was zij 17 jaar lid van het hoofdbestuur, 8 jaar van het jeugdbestuur, 26 jaar van de technische commissie. Zij deed 17 jaar lang de ledenadministratie.

de heer H.W. van Noord (Hennie)
lid in de orde van Oranje-Nassau
De heer Van Noord is een enthousiaste vrijwilliger. Vanaf de jaren zestig raakte hij betrokken bij voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Eerst als elftalbegeleider, sinds 1978 zorgt hij voor het uitzetten van de lijnen op de voetbalvelden en het onderhoud van het sportpark. Voor een gesprek in de kantine is hij altijd in.

de heer H.W. Reesink (Henk)
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
De heer Reesink heeft een imposante carrière achter de rug. Eerst als internist en directeur van de Bloedbank Amsterdam, daarna als internist in het toenmalige Prinsengrachtziekenhuis en het OLVG. Aansluitend was hij verbonden als internist en klinisch wetenschappelijk onderzoeker aan het AMC. Reesink werkte aan onderzoek naar virale hepatitis en leverde een bijdrage aan het virusvrij maken van donorbloed. Hij droeg bij aan karakterisering van virussen die leverontstekingen veroorzaken. Na zijn pensioen ging hij door met klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zo bewees hij dat hepatitis E van hert of zwijn overdraagbaar is op de mens.

de heer G.J.M. Roeleveld (Bertus)
lid in de orde van Oranje-Nassau
De heer Roeleveld is vanaf 1977 tot heden actief voor IJsclub Baambrugge. Op kenmerkende wijze traint en stimuleert hij de jeugd sneller te schaatsen. Inmiddels leerde hij generaties hardrijden op de schaats. Ook is hij altijd bereid te assisteren bij evenementen. Naast de schaatssport is Roeleveld actief bij de wielersport.  Zo draagt hij bij aan ontwikkeling van jonge talenten. Tijdens wielerwedstrijden zorgt hij dat het de wielrenners aan niets ontbreekt. Hij is een hardwerkende vrijwilliger met kennis van zaken.

de heer B.G. Rubens (Benno)
lid in de orde van Oranje-Nassau
De heer Rubens betekent veel voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam en Haarlem. Vanaf 1998 is hij betrokken bij de Stichting Nederlands Israëlitisch Joles-ziekenhuis in Haarlem, waar hij vanaf 2012 voorzitter is. Doelstelling van de stichting is hulpverlening in Nederland en Israël aan Joodse zieken, bejaarden en behoeftigen. Dankzij Rubens werden verschillende projecten gerealiseerd. Sinds tien jaar is Rubens verbonden aan het Joodse Hospice Immanuel. Samen met andere vrijwilligers doet hij alles wat mogelijk is het leven van terminaal zieke patiënten zo comfortabel mogelijk te maken.

de heer H.J. Schmidt (Henk)
lid in de orde van Oranje-Nassau
Hockey en alles wat daarmee samenhangt is aan de heer Schmidt besteed. Vanaf het moment dat zijn kinderen in de jaren negentig gingen hockeyen is zijn betrokkenheid hierbij groot. In 2002 nam hij het voorzitterschap van hockeyvereniging Myra op zich, waarbij hij het belang van alle partijen in het oog hield. Hij is een echte Myraman en stond aan de basis van strategische keuzes. Met een bevlogenheid, groot verantwoordelijkheidsgevoel en altijd goed voorbereid staat Schmidt voor zijn club. Voor zijn grote staat van dienst voor de hockeyvereniging werd hij in 2010 de eerste en enige erevoorzitter van de vereniging.

de heer F.J. Schoonhoven (Frans)
lid in de orde van Oranje-Nassau
Techniek zit in het bloed van de heer Schoonhoven. Aan het eind van zijn  carrière in 2002 startte hij met vrijwillige werkzaamheden bij Energetica, een museum voor energietechniek in Amsterdam. Hij verrichtte reparaties aan apparaten van de museumcollectie. In 2008 zette hij zich in voor de stichting Omega, een dagcentrum voor meervoudige complex gehandicapte kinderen en volwassenen in Amsterdam. Zijn werkzaamheden bestonden tot 2012 uit repareren van speelgoed. Vanaf 2012 tot nu is Schoonhoven werkzaam als vrijwilliger bij KDC Nifterlake, een dienstencentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

mevrouw B. Smits (Diana)
lid in de orde van Oranje-Nassau
Sinds de oplevering van het wooncomplex De Middenhof, nu vijfentwintig jaar geleden, is mevrouw Smits een bijzonder gewaardeerd en actief vrijwilliger. Om sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen te voorkomen organiseert zij activiteiten voor de bewoners en buurtbewoners van het complex. Zij stimuleert bewoners deel te nemen aan ontmoetingen, maaltijden en bewegingsbijeenkomsten.

mevrouw J.A. Stodel (Jansje)
Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Stodel zet zich sinds 1980 in voor verschillende organisaties van de Joodse gemeenschap. Zo was zij betrokken bij de stichting Hachsjara & Alija die zich in de jaren tachtig richtte op incidentele ondersteuning van twee landelijke jeugdverenigingen. Met haar aantreden als voorzitter in 1986 ging de stichting de verenigingen structureel ondersteunen. Dankzij haar inspanningen slaagde zij erin geschikte locaties te vinden, fondsen te werven en nieuwbouw te realiseren voor de verenigingen. Nog steeds zijn deze jeugdcentra in gebruik en vormen het hart van de activiteiten. Stodel was 31 jaar vertegenwoordiger van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in het algemeen bestuur van het Joods maatschappelijk werk. Samen met haar echtgenoot Lou Evers, schreef zij het boek Jodendom in de praktijk. In 1997 werd Stodel lid van het bestuur Omen International Zionist Organization Nederland.

de heer H. Tan-A-Kiam (Humberto)
Ridder in de orde van Oranje-Nassau
De heer Tan is niet alleen veelzijdig vakman en presentator, hij is ook een zeer actieve vrijwilliger. Zo zet hij zich in als ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis en was hij lid van de raad van toezicht van stichting exploitatie Olympisch stadion Amsterdam. Deze streeft ernaar het rijksmonument in stand te houden. Tan was ook betrokken bij de Suriprofs. De jaarlijkse benefietwedstrijden leveren geld op voor ontwikkelingsprojecten in Suriname. Ook zet hij zich in voor de Stichting Spieren voor Spieren die zich richt op kinderen met een spierziekte en was hij betrokken bij de stichting Orange Babies die wil voorkomen dat kinderen geboren worden met HIV. Tan steunt de straatvoetbalbond Nederland en is lid van de sportraad Amsterdam. Dit past bij zijn overtuiging dat sport kan helpen sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Voor zijn bijdrage aan de Johan Cruijff Foundation is hij ambassadeur voor het leven. Als lid van het Forum AtotZ van de stichting Lezen en Schrijven zet Tan zich in voor het doorbreken van het taboe op laaggeletterdheid. Ook speelde Tan een rol bij de groei van de stichting Het vergeten kind. Deze zet zich in voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien vanwege hun gezinssituatie.