Informatiebijeenkomst bioscoop en A9-Stadshart goed bezocht

AMSTELVEEN – De door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst op 10 april over de Pathé bioscoop en de (concept) Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart is goed bezocht. Bijna 200 geïnteresseerden kwamen naar het Cobra Museum voor Moderne Kunst om de plannen te bekijken. Medewerkers van de gemeente, Rijkswaterstaat en Pathé waren aanwezig om bezoekers te woord te staan.

“We organiseren dit soort bijeenkomsten om te horen wat inwoners vinden van onze plannen,” aldus wethouder Herbert Raat (Stadshart). “Partners als Rijkswaterstaat en Pathé waren er ook voor de inwoners van Amstelveen. Maar er was ook belangstelling vanuit de gemeenteraad, waaronder Ruud Kootker van BBA. De binnengekomen reacties worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is dan aan hen om te beslissen over de komst van de bioscoop.”

De meerderheid van de bezoekers kwam uit de omgeving van het Stadshart. De gemeente had bewoners in de nabijheid van de ontwikkelingen per brief uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. Maar ook geïnteresseerden uit andere delen van Amstelveen, zoals Bankras/Kostverloren en Elsrijk, kwamen langs.

Binnengekomen reacties
Bezoekers kregen tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid reacties achter te laten. Onder de achtergelaten reacties stond bijvoorbeeld het verzoek om de Pathé een landmark van Amstelveen te laten worden. Ook werd aandacht gevraagd voor fietsparkeergelegenheden in de omgeving.

Ter inzage
De (ontwerp) Startnotitie bioscoop Stadsplein en (concept) Gebiedsvisie Traverse A9 – Stadshart liggen nog tot en met 17 april 2019 ter inzage. Inzien kan door langs te komen op het raadhuis, bij Amstelveen InZicht of online op www.amstelveen.nl/stadshart. Reageren op de plannen kan per mail via stadshart@amstelveen.nl of door een brief te sturen naar de gemeente.

De gemeenteraad bespreekt de Startnotitie, met hierin de binnengekomen reacties, op dinsdag 21 mei in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur en woensdag 12 juni in de Raad.