Meldpunt om Amstelveen toegankelijk te houden voor mensen met lichamelijke beperking

AMSTELVEEN – De gemeente heeft het meldpunt Toegankelijk Amstelveen geopend om de stad voor mensen met een lichamelijke beperking bereikbaar te houden. Amstelveners kunnen hier melden waar zij belemmeringen ondervinden in de openbare ruimte.

Voorheen verzamelde het OLGA (Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland) deze informatie en werd deze ook gepubliceerd op de door deze organisatie onderhouden website www.toegankelijkamstelveen.nl. Deze website is echter net als de website van de OLGA niet meer in de lucht.

Het idee voor een nieuw meldpunt komt voort uit de toegankelijkheidsschouwen die in de wijken plaatsvinden en waar ervaringsdeskundigen aan deelnemen. Een laagdrempelig meldpunt is een van de belangrijkste wensen van de deelnemers. “In veel gevallen kan een probleem binnen een paar dagen opgelost worden, maar dan moeten wij als gemeente wel weten waar er een probleem is,” zegt wethouder Floor Gordon (Emancipatie en Discriminatie, Wijkbeheer). “Wanneer een obstakel niet eenvoudig weg te nemen is, omdat er ingrijpende aanpassingen voor nodig zijn, dan kunnen we bekijken of het eventueel mogelijk is om te schuiven in de meerjarenplanning voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het is belangrijk dat Amstelveners gebruik gaan maken van dit meldpunt. Zo lossen ze niet alleen een probleem voor zichzelf op, maar ook voor een ander.” Het meldpunt is simpel te bereiken via een e-mailadres: toegankelijk@amstelveen.nl,

De gemeente Amstelveen heeft een subsidie om de toegankelijkheid van woongebouwen te vergroten. Hiermee zijn al veel gebouwen bereikbaar gemaakt voor Amstelveners met een lichamelijke beperking. Verenigingen van Eigenaren (VVE) kunnen hiervan gebruikmaken als zij voorzieningen willen treffen die bijdragen aan de toegankelijkheid. De subsidie bedraagt 25% van de totale kosten met een maximum van 10.000 euro.  Klik hier oor meer informatie.