Oecumenische herdenking Tweede Wereldoorlog

AMSTELVEEN – Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Amstelveen – Buitenveldert, voorafgaand aan de herdenking bij het monument in het Broersepark, op zaterdag 4 mei om 18.45 uur een oecumenische bijeenkomst in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 140.
Een half uur van bezinning met een lezing, een gedicht, gesproken woorden en enkele liederen. We staan stil bij het jaarthema van het Nationaal comit√© 4 en 5 mei ‘In vrijheid kiezen’.

Voorgangers zijn Ds. Sieb Lanser en Ds. Gert Jan de Bruin, het orgel wordt bespeeld door Henk Trommel. Na afloop van de bijeenkomst is er een gang naar het monument bij het Broersepark. Daar is een korte samenkomst met enkele toespraken, twee minuten stilte, het volkslied en kransleggingen.

Kijk voor meer informatie op www.kerkenamstelveen.nl.