Percentage sociale huurwoningen Amstelveen lager dan gemiddelde Metropoolregio

AMSTELVEEN – Het Amstelveense percentage sociale huurwoningen is lager dan het gemiddelde in de Metropoolregio Amsterdam. In Amstelveen is het percentage 36 procent terwijl het gemiddelde in de Metropoolregio veertig procent is. In Amsterdam is het percentage zelfs 52 procent.

Het college van B&W vindt de Amstelveense voorraad sociale huurwoningen ruim op orde, blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Actief voor Amstelveen (AVA). Het percentage van 36 procent is zelfs hoger dan het college aanvankelijk dacht. Daarbij wordt de vergelijking getrokken met andere gemeenten in de regio Amstelland. Vergeten wordt daarbij in Amstelveen veel studenten wonen die meestal voor minder huren dan de sociale huurgrens van 720 euro.

Zo is DUWO dat de woningen in Uilenstede regelt alleen verantwoordelijk voor zes procent van de voorraad sociale huurwoningen. De particuliere sociale verhuur in Amstelveen beslaat ruim een kwart (27,6%) van de sociale verhuur in Amstelveen. Dit gaat veelal om wooncomplexen van particuliere eigenaren zoals Netjes of Vesteda. Dit aantal wordt geschat op 4.000.

Het aantal sociale huurwoningen dat Eigen Haard in Amstelveen aanbiedt is 9.726. Daarvan zijn er slechts 2.676 een eengezinswoning, 17,7 procent van de voorraad sociale woningen.

Voor beantwoording op de vragen van AVA klikt u hier.

Bron gemeente en RTVA: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017