Plan voor 548 woningen op terrein Hewlett Packard aan de Startbaan

AMSTELVEEN – Op het terrein aan de Startbaan waar nu nog het hoofdkantoor van Hewlett Packard staat moeten volgens de plannen 549 woningen verrijzen. De plannen betreffen meerdere appartementengebouwen waarvan ruim 80 procent in het middeldure segment. Met het beoogde woningaanbod wordt volgens het college vooral ingespeeld op starters, young professionals, jonge gezinnen en empty nesters.

In de ontwerp-startnotitie zijn in twee varianten woningbouwprogramma’s uitgewerkt die na de inspraakperiode aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In variant A ligt de nadruk met name op het (lage) middeldure huursegment. Het betreft 56 procent lage middeldure huur, 19 procent hoge middeldure huur, 7 procent middeldure koopwoningen en 18 procent duurdere koop. In variant B ligt meer focus op het middeldure koopsegment met 49 procent lage middeldure huur, 16 procent hoge middeldure huur, 19 procent middeldure koop en 16 procent duurdere koopappartementen.

Lees ook: Hoofdkantoor Hewlett Packard Nederland blijft in Amstelveen

“Dit project kan een waardevolle bijdrage leveren aan de oververhitte woningmarkt in Amstelveen waar grote behoefte bestaat aan betaalbare woningen voor jongeren en starters,” zegt wethouder Floor Gordon. “Het initiatief past in de breed gedragen ambitie van de gemeenteraad om veel middeldure woningen in Amstelveen te realiseren. Daarnaast heeft ruim 85 procent van de woningen in deze plannen tenminste twee slaapkamers. Dat is goed nieuws voor jonge gezinnen en stellen.”

In de ontwerp-startnotitie Startbaan 16 heeft de gemeente de randvoorwaarden vastgelegd voor de verdere vormgeving en uitwerking van het project. Vanaf woensdag 10 april heeft iedereen gedurende vier weken de mogelijkheid om een reactie op de ontwerp-startnotitie in te dienen. De ontwerp-startnotitie kan worden ingezien via de website https://www.amstelveen.nl/startbaan16 of bij de balie Bouwen in het raadhuis.

De startnotitie zal na de inspraak worden behandeld in de gemeenteraad. De raad zal de reacties meewegen en beoordelen bij het besluit tot vaststelling van de startnotitie. Op donderdag 18 april van 19.00 tot 21.00 uur vindt er een inloopavond plaats in het voormalige Hewlett Packard-gebouw aan Startbaan 16 waar iedereen welkom is. Experts van de gemeente en de ontwikkelaar zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Omwonenden en andere belanghebbenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Foto: artist impression uit de startnotitie. Dit hoeft niet het definitieve ontwerp te zijn.