Rapport Urbanus: ‘Gemeente schiet tekort met bluswatervoorziening’

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen is tekortgeschoten in haar verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening. Dit is de belangrijkste conclusie in het rapport ‘Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk’ dat door de Inspectie Justitie en Veiligheid is uitgevoerd. Ondanks dat het onderzoek alleen de bluswatervoorzieningen betrof, wordt de inzet en het blusplan van de Amstelveense brandweer geprezen.

“De bluswatervoorziening stond tot 15 september 2018 (de dag van de Urbanusbrand, red.) niet hoog op de agenda van de gemeente Amstelveen. In 2012 heeft de gemeente overeenkomsten afgesloten met de waterleidingbedrijven en Brandweer Amsterdam-Amstelland, waarbij afspraken zijn gemaakt over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In de jaren daarna was er vanuit de gemeente geen sturing en regie op de bluswatervoorziening en ontbrak het aan borging van activiteiten die hiermee verband hielden. Hierdoor konden onvolkomenheden ontstaan die niet werden aangepakt,” concludeert de inspectie.

Het management van de gemeente werd niet op de hoogte gesteld van de stand van zaken en Waternet niet geïnformeerd over de door de brandweer geconstateerde gebreken

Een opvallend punt uit het rapport is de werkwijze van een gemeentelijke ambtenaar die zich als enige in Amstelveen met de bluswatervoorziening heeft beziggehouden. De informatie die hij van de brandweer ontving over defecten aan brandkranen, hield hij bij zich. Naar eigen zeggen omdat hij eerst een totaaloverzicht wilde opstellen. “Hij gaf er in elk geval niet het vervolg aan dat op basis van de overeenkomsten mocht worden verwacht. Het management van de gemeente werd niet op de hoogte gesteld van de stand van zaken en Waternet niet geïnformeerd over de door de brandweer geconstateerde gebreken,” aldus de Inspectie.

Burgemeester Bas Eenhoorn in een reactie: “Het college neemt alle aanbevelingen van het rapport integraal over. Vrij snel na de verwoestende dag, toen duidelijk was dat bepaalde brandkranen in de beginfase niet te vinden waren, zijn we als gemeente direct een inhaalslag gaan maken. Inmiddels zijn alle brandkranen gecontroleerd en waar nodig gebleken, gerepareerd. Het mag duidelijk zijn dat de brandweer op goede wijze zijn werk moet kunnen doen.”

Hij vervolgt: “Daarnaast hebben we werk gemaakt van het herijken van en maken van nieuwe afspraken in de samenwerking met onze partners, de regionale brandweer en de waterleidingbedrijven. Zo houden we meer regie en kunnen we elkaar versterken en scherp houden om de brandweerzorg en bluswatervoorziening op het juiste peil te houden.”

Gelet op de omvang van de brand bij aankomst van de brandweer, was het een onmogelijk opgave voor de brandweer om deze brand klein te houden of met relatief beperkte schade te kunnen blussen.

De lastige bluswatervoorziening heeft geen invloed gehad op hoe de brand is verlopen. “Gelet op de omvang van de brand bij aankomst van de brandweer, was het een onmogelijk opgave voor de brandweer om deze brand klein te houden of met relatief beperkte schade te kunnen blussen. Ook indien de brandkranen en secundaire bluswatervoorziening direct beschikbaar en bruikbaar waren geweest, was dit niet mogelijk geweest,” schrijft de Inspectie in het rapport.

Het rapport is hier te downloaden.