Regionaal pact aan de slag met grote vraag technische beroepen

AMSTELVEEN – Op Scholengemeenschap Panta Rhei tekenden VO-scholen, bedrijfsleven en gemeenten in de regio Amstelland onlangs het Techniekpact Amstelland. Hiermee wordt de samenwerking tussen vmbo, mbo, bedrijfsleven en gemeenten versterkt om te komen tot een dekkend en kwalitatief techniekaanbod, dat past bij de regionale arbeidsmarktvraag.

Het doel van het Techniekpact Amstelland is versterking van het techniekonderwijs en verbetering van de aansluiting met mbo en bedrijfsleven. Betrokken partijen hopen alle initiatieven op dit gebied in de regio beter te kunnen bundelen en zo een bijdrage te leveren aan de vraag uit de arbeidsmarkt in deze regio. Daartoe doen ze een beroep op het bedrijfsleven en de gemeenten om zich voor de komende jaren te verbinden aan dit plan.

Om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen, is het noodzakelijk dat meer jongeren kiezen voor de techniek. Het kabinet heeft daarom in het regeerakkoord structureel €100 miljoen uitgetrokken voor dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt.

Er wordt fors geïnvesteerd in modernisering van de techniekopleidingen en er komt meer aandacht voor een loopbaan in de techniek. Daarbij wordt sterk ingezet op vergroting van de instroom vanuit het basisonderwijs naar technische richtingen in het VO en vanuit het VO naar het mbo. Ook komt er meer samenwerking tussen docenten en het bedrijfsleven, om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De samenwerkingsovereenkomst Techniekpact Amstelland duurt in elk geval tot juni 2024. Met de ondertekening zetten scholen, bedrijfsleven en gemeenten een eerste stap om een transitie op gang te brengen om binnen de regio te komen tot een dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod. De partners hebben de intentie om ook na de duur van het project te blijven samenwerken aan het versterken van het technisch vmbo-onderwijs.

Panta Rhei is penvoerder van het Techniekpact Amstelland. De betrokken VO-scholen zijn: de vmbo’s en vmbo-t’s van Amstelveen College, Thamen, Panta Rhei, het Veenlanden College en De Groenstrook Wellant College, Praktijkschool Uithoorn en de mbo’s Wellant College, Nova College en MBO Midden Nederland. Het bedrijfsleven in het techniekpact wordt vertegenwoordigd door IW Noord-Holland, Bouwmensen Midden-Holland, TETRIX, TechNet Amstel en Venen, Greenport Aalsmeer, Ondernemersvereniging Amstelveen en AVAG Greenhouse Technology Center. Deelnemende gemeenten in de Regio Amstelland zijn: Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk aan de Amstel, Aalsmeer en de Ronde Venen.