Reizigers tevreden met busvervoerder Connexxion

AMSTELVEEN – Het busvervoer in het gebied Amstelland-Meerlanden heeft over 2018 van de reizigers een 7,8 als rapportcijfer gekregen. Maar liefst 87% van de ondervraagden in dit reisgebied gaf een eindcijfer 7 of hoger. Het landelijk gemiddelde is 7,7. Dit blijkt uit de OV-Klantenbarometer 2018.

Naast het eindcijfer dat reizigers gaven, zijn er ook waarderingen gegeven voor diverse onderdelen van de reis. Amstelland-Meerlanden scoorde op negen van de vijftien onderdelen beter dan of gelijk aan vorig jaar. De meest in het oog springende resultaten voor Connexxion in vergelijking met de landelijke score zijn: beschikbaarheid van een zitplaats (8,7/8,6), voertuig schoon en netjes (7,8/7,6) en frequentie van het aantal ritten per uur (7,1/6,8).

Verder is er een aantal punten verbeterd ten opzichte het voorgaande jaar. Het geluid in het voertuig is sterk verbeterd als gevolg van nieuwe (elektrische, stille) bussen en ging van een 6,5 naar een 7,2. De vriendelijkheid van het personeel (7,8) en de rijstijl van de chauffeur (7,6) verbeterden elk met een tiende punt. “Een mooi compliment aan chauffeurs die al jaren achter het stuur zitten en de nieuwkomers die het afgelopen jaar zijn ingestroomd,” aldus Connexxion.

De OV-Klantenbarometer is het landelijke onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer. Hiervoor hebben ruim 113.000 reizigers tijdens hun reis een enquêteformulier ingevuld. Dit onderzoek is in opdracht van CROW-KpVV gedurende het hele jaar uitgevoerd door Goudappel Coffeng in het openbaar vervoer dat reed tot en met 8 december 2018.

De bussen in de regio Amstelland-Meerlanden rijden met name in het gebied ten zuiden van Amsterdam. Het betreft onder meer Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Schiphol, Uithoorn en 5 buslijnen van en naar Haarlem. Connexxion rijdt het openbaar vervoer in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam.

Foto: Connexxion