SP: ‘Problemen Vluchtelingenwerk al lang bekend bij college’

AMSTELVEEN – De lokale fractie van de SP stelt dat het Amstelveense college al lang op de hoogte was van de financiële problemen bij de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) en dat met name de inburgeringstak de Stichting Vluchtelingenwerk Inburgering (SVI).

“Het is de SP een groot raadsel waarom een college, dat zegt transparantie voor te staan, ermee akkoord gaat dat er onvoldoende financiële verantwoording is afgelegd door Vluchtelingenwerk Amstelland en hun inburgeringstak,” zegt Marina Casadei van de SP. “Vooral in de wetenschap dat al bij de oprichting van SVI geldstromen, lees subsidiegeld bestemd voor begeleiding van vluchtelingen, ongeoorloofd naar de inburgeringsschool zijn gegaan. Er is al veel schade berokkend aan de statushouders en het college heeft dan ook iets uit te leggen.”

De SP stelt dat het toezicht door het college op zowel SVA als op SVI op zijn zachtst gezegd onder de maat is geweest. “Hierdoor heeft SVA jaren achtereen subsidiegeld kunnen ‘uitlenen’ aan SVI. Het gaat om kredieten met een limiet tot 175.000 euro. En dat was tegen de regels.”

Casadei: “In 2017 heeft de SP al meerdere keren aandacht gevraagd voor de dienstverlening aan de statushouders. In juli 2017 diende de SP een motie in met een verzoek om een rapportage over de stand van zaken met betrekking tot de vluchtelingen. In september van datzelfde jaar vroeg de SP middels schriftelijke vragen wederom om een terugkoppeling. Wederom tevergeefs.”

Volgens de SP bleven de klachten van vluchtelingen binnenkomen. “Klachten over SVA, SVI de gemeente en re-integratiebureau Matchez. Daaruit sprak vooral de teleurstelling over SVA die in veel gevallen niet van plan was om cliënten bij te staan door hun belangen te behartigen. Enkele ervaringen van statushouders zijn ook opgetekend in het Zwartboek 2.0. Zoals te verwachten was werden de problemen van de vluchtelingen als incidenten bestempeld, want de meeste statushouders waren volgens het college heel blij en tevreden. In werkelijkheid zijn veel statushouders bang om hun inkomsten kwijt te raken,” stelt Casadei.

Naast het ongeoorloofd uitlenen van subsidiegeld door SVA aan SVI was er ook sprake van belangenverstrengeling. Casadei “Bepaalde bestuursleden van SVA waren tevens bestuurslid van SVI. Een daarvan was de penningmeester die zijn eigen belastingadvieskantoor twee jaar achtereen opdrachten heeft gegeven van SVA en SVI voor een totaal van € 11.000,-. Dat dit een eenmalige inzet zou zijn geweest klopt dus niet. Het college is het met de SP eens dat dit moreel onjuist is en SVA zal het betaalde bedrag aan het adviesbureau moeten terugvorderen, maar het college wil geen onderzoek doen naar belangenverstrengeling.”

De SP gaat woensdag 17 april bij de commissie Burgers en Samenleving vragen stellen over de gang van zaken.