Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland verdwijnt

AMSTELVEEN – Er komt een einde aan de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) in 2021. Het college van Amstelveen wil dat de stichting dan opgaat in VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. (VW WMN). Alle Amstelveense statushouders, het personeel en de vrijwilligers van SVA zullen overgaan naar de nieuwe organisatie.

In 2021 komt er een nieuwe inburgeringswet. De gemeenten krijgen dan de regie over de inburgering van statushouders. Amstelveen bereidt zich alvast voor op deze nieuwe taak door samenwerking te zoeken met VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. VluchtelingenWerk heeft veel juridische kennis in huis en een goede administratieve ondersteuning. Bovendien zijn ze actief in Amsterdam, wat voor veel Amstelveense statushouders van belang is.

Sinds 2005 ondersteunt Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland statushouders in Amstelveen. De gemeente Amstelveen is tevreden over de inzet en deskundigheid van de vrijwilligers en medewerkers van SVA. Toch is door de nieuwe inburgeringswet en het teruglopend aantal vluchtelingen een andere werkwijze noodzakelijk. Amstelveense wijkcentra zullen meer worden ingezet voor sociale activiteiten en de ondersteuning van vluchtelingen.
Taalschool SVInburgering stopt komende juli al door het dalend aantal leerlingen. Voor alle leerlingen wordt een passende oplossing gezocht.
De Raadscommissie voor Burgers en samenleving gaat op 17 april over het nieuwe vluchtelingenbeleid praten.