Verwerker keurt Amstelveens PMD-afval steeds vaker af

AMSTELVEEN – Sinds december vorig jaar is er een plotselinge en forse toename in het aantal afgekeurde containers met Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal/blik en Drinkpakken (PMD) in Amstelveen. De verwerker keurt tegenwoordig ongeveer 12,5 procent van de aangeleverde containers af.

De gemeente is in gesprek met de verwerker over de afkeuringen en doet nader onderzoek naar de oorzaken. Daarnaast worden verschillende acties ondernomen om de vervuiling terug te dringen.

Het afkeuren van met name ondergrondse containers gebeurt op of rond een vervuilingsgraad van 10 tot 15 procent. Sinds december zijn er ook containers met veel meer vervuiling aangetroffen. De vervuiling lijkt met name te worden veroorzaakt door de aanwezigheid van piepschuim, plastic touw, plastic gaas, voedselresten in plastic zakken, hard plastic zoals kinderspeelgoed (dit is wel plastic, maar geen verpakkingsmateriaal), grote lappen plastic (dit is wel plastic, maar geen verpakkingsmateriaal en vaak afkomstig van bedrijven) en medisch plastic, zoals infuuszakken. Ook kan de verwerker een vracht afkeuren als er geen doorzichtige PMD zakken worden gebruikt, omdat dan niet zichtbaar is wat er in een zak zit.

De (gedeeltelijk) afgekeurde PMD wordt niet als grondstof gerecycled, maar verbrand als restafval. Naast dat dit zonde is van de inzet van inwoners om hun afval goed te scheiden, levert het minder inkomsten van PMD op en brengt het extra kosten met zich mee voor de verbranding. Door de afkeuringen loopt de gemeente een financiële risico, wat kan oplopen tot 200.000 euro voor het jaar 2019. Daarom onderneemt de gemeente direct diverse acties.

In de periode dat Anders Inzamelen werd ingevoerd vonden er nauwelijks afkeuringen plaats, terwijl de inwoners op dat moment nog moesten wennen aan het nieuwe inzamelsysteem. Om de vervuiling van het PMD terug te dringen gaat de gemeente Amstelveners de komende periode actief informeren over wat er wel en niet in een PMD-container mag. Dit gebeurt via de media, de gemeentelijke website, via pushberichten en nieuwsberichten op de website Afvalwijzer en in de Afvalwijzer app.

Daarnaast blijft de gemeente doorzichtige PMD-zakken gratis uitdelen waarop in het Nederlands en Engels staat wat er in een PMD-container mag. Verdere actie die de gemeente onderneemt, is het laten controleren van de containers door handhaving om te achterhalen of er grote vervuilers zijn aan te spreken en te beboeten. De PMD vervuiling wordt als aandachtspunt meegenomen in de evaluatie van Anders Inzamelen die momenteel plaatsvindt.