Vrijheidsbijeenkomst Lucebert in Cobra Museum

AMSTELVEEN – Het Cobra Museum organiseert samen met publicist dr. Jan Oegema een bijzondere vrijheidsbijeenkomst op 5 mei in het Museum. De dag zal in het teken staan van Wim Hazeu’s Lucebert-biografie en de stortvloed aan reacties daarop in de media. Lucebert bleek tijdens de oorlog te sympathiseren met de nazi-ideologie en het bijbehorende antisemitisme. Nadien heeft hij deze episode altijd geheim gehouden en er in zijn werk hooguit indirect naar verwezen.

De herdenking staat in het teken van Lucebert en de commotie die is ontstaan na het verschijnen van de biografie van Wim Hazeu in 2018. Enkele opiniemakers, auteurs en commentatoren worden uitgenodigd om deel te nemen. U wordt uitgenodigd om mee te gaan in een bijzondere dialoog. De toegang is gratis.

Zondag 5 mei, aanvang 13.00 uur. Meer informatie en tickets: Cobra Museum