Wijkplatform Keizer Karelpark wil wijkcentrum in Heilige Geestkerk

AMSTELVEEN – Het Wijkplatform Keizer Karelpark wil een wijkcentrum in de leegstaande Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan. Het wijkplatform heeft daarover een brief geschreven aan burgemeester en wethouders en de raadsfracties, er is tenslotte in deze wijk nog geen wijkcentrum zoals andere wijken dat wel hebben. Wijkplatform Keizer Karelpark gaat er vanuit dat de lokale politiek dit signaal serieus oppakt.

Het wijkplatform zou graag zien dat de kerk een nieuwe bestemming krijgt, zoals met de Annakerk aan de Amsterdamseweg is gebeurd. De Heilige Geestkerk staat sinds de sluiting in 2016 leeg. De kerk is verkocht aan een projectontwikkelaar die op deze plaats woningen wil bouwen. Het Wijkplatform wil zich sterk maken voor het behoud van de kerk en hergebruik van het gebouw ten behoeve van de wijk Keizer Karelpark.

Behoud monumentale waarden
Het Wijkplatform Keizer Karelpark wil de monumentale waarden in de wijk behouden. De Heilige Geestkerk is een gemeentelijk monument. De kerk is zowel cultuurhistorisch als bouwkundig van belang voor de gemeente en voor de wijk.

De in 1962 gebouwde Heilige Geestkerk is een goed voorbeeld van een kerk die werd gebouwd in een tijd dat de verzuiling nog een rol speelde. De kerk is tot stand gekomen via een inzamelingsactie onder parochianen, vooral bewoners van de wijk Keizer Karelpark. De kerk is dus door bewoners, voor bewoners gebouwd.

Plan voor hergebruik
In het Coalitieakkoord 2018-2022 heeft het college van B&W van Amstelveen vermeld een visie te willen ontwikkelen op de toekomst van de wijkcentra in Amstelveen. In die visie komen de gewenste spreiding, het aantal en de multifunctionaliteit van de centra aan de orde.

De wijk Keizer Karelpark heeft als een van de grootste wijken in Amstelveen nog steeds geen wijkcentrum. Dat wordt ervaren als een gemis in de wijk met een zeer diverse samenstelling van de bevolking, waar sociale kracht en samenhang aandachtspunten zijn. De wijk heeft weliswaar veel voorzieningen, maar deze sluiten niet aan bij de behoeftes van veel wijkbewoners.

Het Wijkplatform Keizer Karelpark ziet in hergebruik van de Heilige Geestkerk een kans om een multifunctioneel wijkcentrum te realiseren, dat gericht is op jongeren en ook op wijkbewoners van andere leeftijden. Tevens zouden ook het wijkplatform en het communicatieplatform van Keizer Karelpark in het gebouw onderdak kunnen vinden.

Foto: Niels Broere