Afvalbrengstation vanaf september ook op zondag open

 Amstelveners kunnen na de zomervakantie ook op zondag met grof afval terecht bij het Afvalbrengstation in Amstelveen. Het gaat om een proefopenstelling in de maanden september en oktober waarin de milieustraat 7 dagen per week open is. De gemeente wil hiermee de dienstverlening aan haar inwoners vergroten.

Op dit moment is de gemeente druk bezig met de voorbereidingen. Zo is er een milieuvergunning aangevraagd en verleend en laat de gemeente extra medewerkers uit de eigen organisatie opleiden, zodat er voldoende medewerkers met de juiste kwalificaties zijn om de zondagopenstelling mogelijk te maken. Daarnaast zijn er nog een aantal logistieke en financiële consequenties waarmee rekening gehouden moet worden.

“Veel Amstelveners grijpen het weekend aan om te klussen of het huis op te ruimen”, zegt wethouder Floor Gordon (Afvalbeheer). “Door ook op zondag te openen, geven we hen meer gelegenheid om hun grof afval naar het Afvalbrengstation te brengen. We hopen dat het bijdraagt aan het verminderen van de bijplaatsingen van grof afval naast ondergrondse containers. Het garanderen van de veiligheid van bezoekers en personeel op zondag is een harde voorwaarde. Daarom nemen we de tijd om de zondagopenstelling zorgvuldig voor te bereiden en onder meer extra medewerkers op te leiden. Bij succes bekijken we of de zondagopenstelling een permanent karakter kan krijgen.”

Vanaf zondag 1 september opent het Afvalbrengstation aan Grutterij 26 (bedrijventerrein Legmeer) in de maanden september en oktober voor particulieren op zondagen tussen 12.00 en 16.00 uur. Kijk voor meer informatie over het wegbrengen van grof afval op amstelveen.nl/afval.

Na de pilot vindt een evaluatie plaats. Hierin zijn enquêtes verwerkt die zijn afgenomen onder bezoekers en personeel en een onderzoek naar de personele, financiële en logistieke consequenties. De evaluatie wordt aangeboden aan de gemeenteraad.