Asbestvondst en bodemverontreiniging bouwgrond nieuw HWC

AMSTELVEEN – Bij grondwerkzaamheden ter voorbereiding op de nieuwbouw van het HWC zijn asbestplaten aangetroffen. Er wordt vermoed dat het om oude beschoeiing van een sloot gaat. Al voor de werkzaamheden was bekend dat er voor het HWC vervuilde grond lag. Bij een verkennend bodemonderzoek werd echter geconstateerd dat er geen asbest aanwezig was op de locatie.

Bij bodemonderzoek in het kader van de Omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is in 2017 geconstateerd dat een deel van de grond gelegen tussen het huidige schoolgebouw en de nu gedempte sloot sterk verontreinigd is met PCB’s en enkele zware metalen zoals koper en zink. Hiervoor werd in 2018 al een saneringsplan opgesteld.

De gemeente meldt op de eigen website naast dat asbestvondst dat bij bodemonderzoek vervuilde grond is aangetroffen. Deze grond wordt bijeen gebracht en afgesloten onder de nieuwe betonnen fundering van de school.

Screenshot Saneringsplan HWC

Foto asbest: gemeente Amstelveen