CDA wil ‘generaal WOZ-pardon’ voor bewoners langs A9 en Beneluxbaan

AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van het CDA wil dat de WOZ-waarden voor eigenaren van koopwoningen langs de A9 en de Beneluxbaan voorlopig worden bevroren. De woningen zouden opnieuw gewaardeerd moeten worden na afloop van de bouwwerkzaamheden.

” Een dergelijk ‘generaal pardon’ heeft als groot voordeel dat individuele bewoners niet ieder zelfstandig hun recht hoeven te halen middels het indienen van een bezwaarschrift,” aldus fractievoorzitter Pier Rienks van het CDA.

Volgens het CDA ondervinden bewoners die wonen in de directe nabijheid van wegen waar momenteel grote en langdurige bouwactiviteiten plaatsvinden (A9, Beneluxbaan) veel overlast en verminderd woongenot. Rienks: “Tijdens de bouwwerkzaamheden zal hun woning minder goed verkoopbaar zijn. Toch zijn hun woningen veel hoger getaxeerd dan een jaar geleden. Soms met enkele tienduizenden euro’s.”

De WOZ is vooral van belang, omdat deze de grondslag vormt voor met name de inkomstenbelasting. Een forse stijging van de WOZ met tienduizenden euro’s resulteert al snel in een hogere belastingaanslag van enkele honderden euro’s. De WOZ is voorts van belang bij de bepaling van de Onroerend Zaakbelasting (OZB), hoewel Amstelveen vooralsnog een stijging van de WOZ-waarden compenseert met een evenredige daling van de ozb-tarieven.