College: ‘Vliegveld in zee enige optie groeiende luchtvaart’

AMSTELVEEN – Het Amstelveense college van B&W ziet een vliegveld in zee als enige optie om de luchtvaart in Nederland te laten groeien. Vliegveld Lelystad wordt nog wel als optie voor de korte termijn gezien, maar “rond Lelystad wonen ook veel mensen, en de capaciteit van dit vliegveld is met één baan beperkt,” aldus het college.

Vliegveld Lelystad moet volgens het college wel op korte termijn een deel van de luchtvaartgroei gaan opvangen. Het college vindt het namelijk niet acceptabel dat onze regio alle lasten van de groei draagt.

Er wordt wel duidelijk gesteld dat Lelystad niet de oplossing is van alle problemen.  “Daarom is een luchthaven in zee onontkoombaar. Wij pleiten voor aanleg van een luchthaven in zee om de balans economische lusten en lasten voor het leefklimaat in onze regio te herstellen. Dat kan alleen als de groei van de luchtvaart op een nieuw aan te leggen vliegveld in zee plaatsvindt. Daardoor kan het aantal vluchten op Schiphol dalen en daarmee de druk op de leefomgeving van Schiphol verminderen. Ook is dit in het belang van de veiligheid en de gezondheid van Amstelveners,” schrijft het college in Position Paper Schiphol Gemeente Amstelveen dat dinsdag werd gepresenteerd.

Om de huidige toename van vliegtuigoverlast een halt toe te roepen, wil Amstelveen in gesprek met Schiphol over vermindering van het gebruik van de Buitenveldertbaan, de Aalsmeerbaan. Ook moet het aantal nachtvluchten omlaag. Deze gesprekken moeten worden gevoerd met regionale partners. “Ook Amsterdam heeft last van de Buitenveldertbaan. Voor het overleg over het gebruik van de Aalsmeerbaan kunnen Uithoorn en Aalsmeer onze bondgenoten zijn.”

Omdat Schiphol een zaak van nationaal belang is zal de  gemeente actief contact zoeken met het ministerie en politieke partijen in de Tweede Kamer en daar het Amstelveense standpunt uitdragen.

Screenshot: Royal Haskoning