Column: Karel van de brandkraan

Lang geleden, toen Amstelveen nog zelf beschikte over een brandweerkorps en het niet afhankelijk was van de ‘Brandweer Amsterdam-Amstelland’, toen was alles beter.

Als je nu hoort dat naar aanleiding van de verschrikkelijke brand van de Urbanuskerk te Bovenkerk een aantal brandweerkranen niet naar behoren functioneerde, dan mag je van geluk spreken dat het geen brand betrof waarbij mensenlevens een rol speelden.

Naar aanleiding van de brand van de Urbanus was het college van B&W zo verstandig om direct een externe partij, de Inspectie Justitie en Veiligheid, opdracht te geven deze brand eens grondig te onderzoeken. Dit wellicht te meer omdat in Bovenkerk het gerucht ging dat een aantal brandkranen was verdwenen onder het asfalt dan wel onder de aarde van een of ander plantsoentje.

De Inspectie oordeelde dat de bluswatervoorziening in Amstelveen plat gezegd knudde is. Gelukkig voor de gemeente (verzekeringstechnisch gesproken dan), was het oordeel van de Inspectie ook dat wanneer de bluswatervoorziening wel op orde zou zijn geweest, de brand niet minder verwoestend zou hebben huisgehouden.

Naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft GroenLinks, de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad, gevraagd om een debat te houden in de raad over het feit dat kennelijk 370 meldingen over kapotte brandkranen ergens op een stapeltje bij een ambtenaar in het raadhuis zijn blijven liggen. Ook is volgens GroenLinks onduidelijk wat er is gebeurd met de €160.000,- die de gemeenteraad beschikbaar had gesteld om al die kranen te repareren (ongeveer €430,- per kraan). Dat wil deze partij toch wel graag weten en geef ze eens ongelijk.

Het is wel erg vreemd hoe dit soort zaken tegenwoordig loopt. In Amsterdam zetelt de Commandant Brandweer die beslist over de manschappen en het materieel (b.v. auto’s ladders en slangen). Maar in Amstelveen moet men (lees het college van B&W) zorgen voor het allerbelangrijkste in geval van brand, namelijk WATER. Niet zo moeilijk zou je zeggen maar in Amstelveen kennelijk wel, gezien de meldingen over niet functionerende brandkranen en de €160.000 die vooralsnog onvindbaar is.

Zoals gezegd, vroeger was alles beter. De brandweer viel onder het gezag van de burgemeester van Amstelveen en de gemeenteraad van Amstelveen voorzag de brandweer van goeie spullen en getrainde manschappen (er kunnen overigens ook vrouwen bij de brandweer in dienst komen).

Maar die kranen dan zult u denken? Welnu daarvoor had de Brandweer Amstelveen een mannetje lopen. Voor gemak noemen wij hem Piet of Jan of misschien nog beter, Karel.

Karel was niet het prototype van wat u en ik zouden verzinnen als wij het over een brandweerman hebben.  Karels lengte mat ongeveer net zoveel centimeters als z’n omvang. Of hij ooit een ‘echte’ brandweerman is geweest weet ik niet, maar hij wist dondersgoed waar Abraham de mosterd haalde of in dit geval, de brandweer z’n water.

Dag in dag uit was Karel buiten te vinden, bezig met het controleren van de vele brandkranen die Amstelveen rijk is.  Hij wist dan ook precies waar hij die kranen moest zoeken. Ook zonder GPS. Als Karel het probleem niet zelf kon oplossen dan werd via de kazerne een missive (zo ging dat vroeger) naar het raadhuis gezonden met de vraag- misschien wel eerder een bevel- om de door Karel aangewezen brandkraan in orde te maken.

Dat waren nog eens tijden lijkt mij. Niks vragen in de gemeenteraad, de brandweer was van ons en het was prima geregeld toch? Nietwaar Karel?

Wim Beckers

(foto: VTF)