Deel gemeenteraad wil spoedige renovatie wijkcentrum Pluspunt

AMSTELVEEN – Wijkcentrum Pluspunt aan de Amsterdamseweg moet hoognodig worden gerenoveerd. Er zitten gaten in raamdorpels en plafonds, deuren hangen scheef, tegels vallen uit de muren en er zijn lekkages door verzakkingen. Omwonenden klagen regelmatig over stankoverlast vanuit de toiletten van Pluspunt.

Vijf partijen in de gemeenteraad roepen het college op tot snelle actie. Er moet een plan komen voor de renovatie van Pluspunt. “Het is voor veel mensen de plek om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten. De laatste jaren is er wel geïnvesteerd in andere panden zoals De Meent, De Bolder en Villa Randwijck. Bewoners van de wijk Patrimonium hebben ook recht op een fatsoenlijk wijkcentrum,” aldus de fracties van CDA, SP, Gl, AVA en OCA.

De raadsleden willen weten wat er gebeurd is met de uitkomsten van eerder onderzoek naar de bouw van een nieuw wijkcentrum en een eventuele renovatie. Ze vragen zich af of dit onderzoek wel heeft plaatsgevonden.

Eerder kwam naar voren dat de renovatie van Pluspunt moet wachten tot duidelijk wordt of de KLM haar hoofdkantoor in Amstelveen zal blijven houden. Volgens de raadsleden is de onzekerheid over de plannen van het gebied geen reden om de renovatie en/of nieuwbouwplannen uit te stellen. De partijen vragen daarom aan de wethouder om zo spoedig mogelijk een bijeenkomst te houden om de zaak te bespreken en een toelichting te geven over de toekomst van Pluspunt in relatie tot de gebiedsontwikkeling én snelle renovatieplannen.