Geen Hindoe en Islamitische scholen in Amstelveen

AMSTELVEEN – Het Amstelveense college van B&W zegt dat er geen behoefte is voor Islamitische of Hindoe scholen in Amstelveen. Onlangs werden door de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) en de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO-NH) aanvragen ingediend voor het oprichten van nieuwe basisscholen in Amstelveen. Het college wijst deze verzoeken af.

In een persbericht laat de de gemeente weten dat het streeft naar toekomstbestendige en levensvatbare scholen, afgestemd op de behoefte in de gemeente. “Iedereen kan een aanvraag doen voor een nieuwe basisschool, maar daarbij moet wel aan voorwaarden worden voldaan. Waaronder aantoonbare mogelijkheden voor voldoende leerlingen binnen de gemeente of een verzorgingsgebied rond de gemeente. Hiervoor wordt bijvoorbeeld naar inwonersaantal, leerlingdichtheid en bevolkingsopbouw gekeken. Beide stichtingen hebben niet kunnen aantonen dat er voldoende leerlingen met belangstelling voor hun school in Amstelveen en omgeving wonen,” aldus het college.

Voor beide aanvragen geldt verder dat er binnen de gemeente Amstelveen geen direct aantoonbare belangstelling van ouders is. “Noch de gemeente noch de schoolbesturen hebben eerder signalen ontvangen dat er vraag is naar Islamitisch of Hindoe onderwijs. Wel is eerder gebleken dat er door de toenemende internationalisering van de bevolking behoefte is aan een Internationaal Geori├źnteerde School voor het Basisonderwijs (IGBO). Deze gaat komend schooljaar open,” laat het college weten.