Gemeente wil communicatie naar laaggeletterden verbeteren

AMSTELVEEN – Laaggeletterden begrijpen de brieven van de gemeente soms niet goed, waardoor zij niet adequaat kunnen reageren. De gemeente wil de communicatie naar cliënten van de sociale dienstverlening en publiekszaken scannen op leesbare teksten en deze aanpassen.

Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen: “Deze aanpak moet in de werkwijze van de teams als standaard worden opgenomen. Het doel is dat bewoners de brieven van de gemeente dan beter begrijpen en zo weten wat er van hen wordt verwacht. Ook willen we de brieven wat vriendelijker maken. Dit zorgt voor meer begrip en voorkomt extra onnodige acties van zowel de bewoner als de gemeente.”

Deze aanpak is succesvol als de gemeente minder aanvullende vragen krijgt en bewoners tevredener zijn met de dienstverlening. De kwaliteit van de brieven wordt gemeten met behulp van een taalprogramma; de tevredenheid van de ontvangers met behulp van een bewonerspanel.

Dit actiepunt is onderdeel van de aanpak laaggeletterdheid die de gemeente al enige jaren uitvoert in samenwerking met partners in de stad. Het Taalhuis is hier onderdeel van, de taalcoaches, de cursussen voor laaggeletterden en vele andere activiteiten. Het bereiken van de autochtone laaggeletterde is een speerpunt.