Gemeenteraad op de bres voor economische daklozen

AMSTELVEEN – De gemeenteraad van Amstelveen heeft een motie aangenomen om te zorgen dat  er aandacht komt voor economische daklozen. In de motie wordt het college van B&W verzocht om te kijken hoeveel economische daklozen er zijn én om met plannen te komen iets aan dit probleem te doen. De motie werd ingediend door de PvdA en werd unaniem overgenomen door de gemeenteraad. Economische daklozen zijn mensen die door een economische tegenslag, scheiding, faillissement of werkloosheid geen woning meer hebben.

Economische daklozen zijn een groeiend probleem. De nationale ombudsman trok al eerder aan de bel en stuurde een brief naar alle Nederlandse gemeentes om iets aan het probleem te doen.

PvdA-raadslid Arnout van den Bosch zegt over het probleem: “We kennen allemaal de verhalen: steeds meer mensen die met spoed woonruimte nodig hebben belanden op straat. In een beschaafd land horen mensen niet op straat te belanden. Het doet daarom pijn om te zien dat het probleem groeit.”

Hoewel het probleem groeit, is er vaak geen zicht op het aantal economische daklozen. Deze daklozen kunnen meestal niet aankloppen bij de hulpinstanties die al bestaan. Deze zijn ingericht op daklozen met verslavingsproblemen of psychische problemen. Als ze inmiddels zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen is er vaak helemaal geen zicht meer op deze daklozen. De gemeenteraad vindt daarom dat het college eerst in kaart moet brengen om hoeveel mensen het gaat in Amstelveen en daarna met plannen moet komen om er wat aan te doen.

De motie werd breed gedragen en werd ondersteund door AVA, VVD, ChristenUnie en D66.