Hoite Detmar aangesteld als gemeentelijk adviseur bereikbaarheid

AMSTELVEEN – Om als gemeente de regie te voeren op de bereikbaarheid van Amstelveen is voormalig directeur Noord/Zuidlijn Hoite Detmar aangetrokken. Hij wordt voor een aantal uren per week strategisch adviseur bereikbaarheid. Hij krijgt de taak te zorgen voor een goede afstemming zodat alles met betrekking tot de bereikbaarheid van Amstelveen is ondergebracht in één projectorganisatie.

In de voorbereiding van deze aanpak is gekeken naar de aanpak van de gemeente Amsterdam, Rotterdam en Den Haag op dit gebied. Onlangs gaf Hoite Detmar een presentatie aan de wethouders Herbert Raat en Rob Ellermeijer en ambtenaren over de werkwijze van de N/Z lijn.

Er zijn binnen de gemeentelijke organisatie meerdere afdelingen betrokken bij projecten en werkzaamheden in de openbare ruimte. Voor bewoners, bedrijven, ondernemers en weggebruikers is het onderscheid tussen wie nu waar precies mee aan de slag is, niet van belang. Het is belangrijk dat projecten, werkzaamheden en de communicatie daarover goed is afgestemd.

Bert Winthorst, gemeentesecretaris en algemeen directeur: “We zijn trots dat Hoite Detmar naar Amstelveen komt. De bereikbaarheid van Amstelveen is nu en in de komende jaren een belangrijk thema. Met name als het gaat om de werkzaamheden en bijbehorende omleidingen aan de Amstelveenlijn en de A9. Zijn rol is belangrijk om goede regie te voeren en een goede positie te kunnen innemen in de regio.”

Hoite Detmar was van 2016 tot begin 2019 als projectdirecteur eindverantwoordelijk voor de aanleg en ingebruikname van de Noord/Zuidlijn  Hiervoor was hij onder andere directeur Omgeving en Reizigers van de Noord/Zuidlijn en directeur projecten bij de dienst Metro en Tram. Namens de gemeente Amsterdam werkt hij momenteel aan een verkenning naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en kijkt hij naar een metroverbinding tussen de Isolatorweg en Centraal Station via Haven-stad. Tevens is hij namens Amsterdam medeopdrachtgever voor de Zuidasdok.