Hoopvolle start proef schoner water in de Poel

AMSTELVEEN – De eerste resultaten van de proef om het water in de Amstelveense Poel te verbeteren zijn positief.  Hoogheemraadschap Rijnland startte 1 april een proef met het toevoegen van ijzerchloride. Het fosfaatgehalte in het water van de Hoornsloot, die naar de Amstelveense Poel stroomt, is hierdoor afgenomen.

Vanuit de Nieuwe Meer stroomt, via de Hoornsloot, water met veel fosfaat in de Amstelveense Poel. Dat zorgt voor algengroei en troebel water in de plas. Om de waterkwaliteit te verbeteren, voegt een tijdelijke installatie bij de inlaat van het gemaal van de Buitendijksche Buitenveldertschepolder ijzerchloride gedoseerd toe aan het water in de Hoornsloot. Het fosfaat bindt zich aan ijzerchloride en zakt naar de bodem. Daardoor stroomt er minder fosfaatrijk water de Amstelveense Poel in.

Eind april, begin mei heeft de inlaat van het gemaal een paar dagen opengestaan en is ijzerchloride aan het inlaatwater toegevoegd. Vervolgens zijn gedurende drie dagen op het traject vanaf de inlaat naar de Amstelveense Poel een paar watermonsters genomen. Het hoogheemraadschap is positief en ziet een behoorlijke afname van het fosfaatgehalte in de Hoornsloot vanaf de inlaat tot aan de loopbrug naar de Koenenkade (afstand circa 500 meter).

“De eerste resultaten zijn positief,” zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Dit is goed nieuws en geeft vertrouwen in het verbeteren van de waterkwaliteit in de Poel.”

De proef duurt tot eind oktober dit jaar. Dan kan, afhankelijk van de resultaten, tot een definitieve conclusie worden gekomen of defosfateren tot een significante waterkwaliteitsverbetering van de Amstelveense Poel kan leiden.