‘Kan het wat zachter?’ Burenruzies nemen toe

AMSTELVEEN – In het afgelopen jaar heeft buurtbemiddeling Amstelland 35% meer meldingen te verwerken gehad dan in 2017. Buurtbemiddeling Amstelland heeft haar jaarcijfers van 2018 verwerkt in het jaarverslag van Beterburen. Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn vormen samen het werkgebied van buurtbemiddeling Amstelland.

Ongeveer de helft van alle klachten gaat over geluidsoverlast. Op de tweede plek staat treiteren, waarbij buren elkaar bewust lastig vallen. “Vaak zit er een heel verhaal achter en is er veel meer aan de hand. Met buurtbemiddeling kan dat verhaal boven water gehaald worden en kan de angel uit het conflict gehaald worden,” aldus coördinator Jeanine de Koster.

Beterburen biedt gratis buurtbemiddelaars aan bewoners die problemen ervaren van elkaar. Met buurtbemiddeling kunnen beide buren hun problemen met elkaar bespreken en een oplossing zoeken. De bemiddelaars zijn medebewoners die getraind zijn in mediationtechnieken. Zij begeleiden de bewoners op onpartijdige, onafhankelijke, vertrouwelijke en belangeloze wijze in hun gesprek.

Jeanine de Koster: “We merken dat er meer diensten op de hoogte raken van ons werk en aanbod. Woningcorporatie, politie en gemeenten zijn als ketenpartners altijd al in een verwijzende functie actief. Steeds vaker komen er nu ook meldingen via Vluchtelingenwerk en andere maatschappelijke diensten bij ons binnen. Ook zien we een groeiend aantal meldingen van storend gedrag waar multiproblematiek een rol speelt. Bijvoorbeeld buren met beginnende dementie of buren die door verkeerd of geen medicatie zichzelf niet goed in de hand hebben. Zeker nu langer thuis wonen gewenst is komen deze meer gecompliceerde zaken vaker bij ons terecht. Als wij in deze zaken bemiddeling kunnen bieden, dan doen wij dat zeker.”

Buurtbemiddeling Amstelland krijgt ook regelmatig telefoontjes van bewoners die om advies vragen. Soms gerichte adviesvragen op het gebied van communicatie of hoe een probleem aan te pakken is, soms alleen maar om de emotie van het moment te uiten.

De effecten en impact van de problemen die bij buurtbemiddeling Amstelland gemeld worden kunnen groot zijn. “Iedereen heeft een plek nodig waar je je veilig kunt voelen. Meestal -en liefst- is dat je eigen huis. Als dat een plek wordt waar je niet kunt ontspannen vanwege burenoverlast, dan kan dat een groot probleem worden. We horen van mensen die met slaaptekorten kampen, mensen die wachten met naar buiten gaan totdat de buur weg is en zelfs mensen die niet meer in hun huis kunnen wonen en elders zijn ingetrokken. Als zaken eenmaal uitgesproken zijn en mensen het gevoel hebben erkenning en begrip voor hun situatie te hebben gekregen en gegeven, dan komt er weer ruimte om te kunnen denken aan oplossingen en andere omgangsvormen met elkaar.” aldus de Koster.

Iedereen kan kosteloos gebruik maken van buurtbemiddeling. De website www.beterburen.nl geeft uitgebreide informatie. Hier kan ook het meldformulier ingevuld worden. Telefonisch kan buurtbemiddeling Amstelland bereikt worden met nummer 085 9022 810, keuzetoets 3.