SP: College steekt kop in zand inzake problemen woningmarkt

AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van de SP vindt dat het huidige college zijn kop in het zand steekt als het gaat om problemen op de woningmarkt. Volgens de partij wordt er veel gegoocheld met cijfers om tot een respectabel aantal sociale huurwoningen te komen.

” Maar de waarheid achter de cijfers is minder mooi. Jarenlange wachtlijsten, gezinnen in veel te kleine woningen, ouderen die wel kleiner willen wonen maar dan meer gaan betalen en nog veel meer problemen,” zegt raadslid Patrick Adriaans. De fractie van de SP heeft daarom een aantal gerichte vragen gesteld aan het college.

“Het college roept overal dat er voldoende sociale huurwoningen zijn, in beantwoording op vragen van AVA rekenden zij woningen van DUWO en Woonzorg Nederland alsmede particuliere verhuurders allemaal tot de sociale woningvoorraad. Maar dit zijn vaak woningen die een aparte bestemming hebben of die zonder dat de gemeente er iets aan kan doen geliberaliseerd kunnen worden,” zegt Adriaans.

De SP zegt veel contact te hebben met mensen die in een gemankeerde woonsituatie zitten. Zowel mensen met een te dure woning die daarmee financieel in problemen komen, als gezinnen die te klein wonen en graag naar een ruimere woning willen.

Adriaans: “Ik kan het voorbeeld geven van een alleenstaande moeder die met drie jonge kinderen in een tweekamer appartement woont. Dat is een slechte zaak, kinderen en moeder hebben geen mogelijkheid tot privacy en doordat ze continu op elkaars lip zitten is er de nodige spanning. Voor de ontwikkeling van de kinderen is dit echt kwalijk!”

“Simpelweg sociale huurwoningen turven en inkomens vergelijken lost de problemen niet op. Er is in iedere sector behoefte aan eengezinswoningen en appartementen. Door de sociale huursector op slot te zetten en de rest aan de markt over te laten creëren we de ellende zelf. Gericht sociale huurwoningen bouwen lost het probleem niet volledig op, maar helpt zeer zeker wel!”

De SP Amstelveen binnenkort een meldpunt voor Amstelveners die problemen met de woningmarkt ondervinden in het algemeen en jongeren die noodgedwongen thuis blijven wonen in het bijzonder.