Visie Toerisme en Recreatie ter inzage

AMSTELVEEN – De toeristische en (sport-)recreatieve sector in de regio groeit snel. Het (zakelijk) toerisme groeit sneller dan de economie en de helft van de vrijetijdsbesteding van bewoners vindt plaats binnen de gemeente. De invloed van ‘bewust leven’ groeit met meer nadruk op sport, gezondheid, duurzaamheid en lokaal. Dit is aanleiding voor het college om een visie op Toerisme en Recreatie op te stellen. De Visie Toerisme en Recreatie ligt ter inzage vanaf 7 mei tot 20 mei 2019.

Amstelveen is een stad met veel voorzieningen van hoge kwaliteit en een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Hoofddoelstelling van de visie is dat Amstelveen aantrekkelijk blijft om te wonen en werken en nog aantrekkelijker wordt om te recreëren en bezoeken. De focus ligt op het versterken van de positionering van Amstelveen vanuit vijf kernwaarden. Om de zowel Amstelveense kernwaarden als de sector te versterken is de Visie Toerisme en Recreatie Amstelveen opgesteld. Deze visie biedt richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen.

De vijf kernwaarden
Amstelveen onderscheidt zich op toeristisch en recreatief gebied in de regio met het kwalitatief hoogwaardige winkelgebied in het Stadshart, de heemparken, het Amsterdamse Bos, de Amstel, de musea, de internationale mix van culturen en de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam en luchthaven Schiphol. Voor Amstelveen vormen vijf kernwaarden het uitgangspunt van de visie: Groen, Cultureel, Recreatief, Ondernemend en Internationaal. Lokale belanghebbenden uit de toeristische en recreatieve sector zijn betrokken bij het opstellen van de Visie Toerisme en Recreatie. De gemeente gebruikt de visie voor de verdere uitwerking van de Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie. In de Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie en het nog op te stellen Promotieplan wordt verder uitgewerkt op welke wijze de recreant en toerist in Amstelveen worden benaderd en bediend.

Inspraak Visie Toerisme en Recreatie
De Visie Toerisme en Recreatie ligt vanaf 7 mei 2019 ter inzage tot 20 mei 2019. Gedurende deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. Deze reacties worden betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad over de vaststelling van de visie. De Visie Toerisme en Recreatie is in te zien bij de balie Bouwen op het Raadhuis aan Laan Nieuwer-Amstel 1 en via www.amstelveen.nl/ondernemen/publicatie/economisch-beleid_inspraak-visie-toerisme-en-recreatie.