Vunzige Deuntjes Festival kan mogelijk toch nog doorgaan

AMSTELVEEN – Er is toch nog hoop voor het Vunzige Deuntjes Festival in het Amsterdamse Bos. De gemeente gaf in april nog aan dat het festival niet door zou gaan, maar door protest van de organisatie lijkt er toch weer een kans te zijn.

Eerder dit jaar werd de vergunningsaanvraag door de gemeente nog geweigerd omdat het festival te veel zou lijken op andere feesten die georganiseerd worden in het bos. Tevens zou de muziek met harde bastonen overlast veroorzaken voor de buurtbewoners.

Organisator Arend Wortmann was het niet eens met de afwijzing en verzocht daarom een gesprek met burgemeester Bas Eenhoorn. Volgens Wortmann was niet duidelijk dat het Amstelveense evenementenbeleid van toepassing was in het Amsterdamse Bos. Tijdens het gesprek heeft de organisator gevraagd of er een mogelijkheid was om een voorstel in te brengen met maatregelen die zullen leiden tot minder overlast.

Het gesprek met de burgemeester lijkt te werken. Het college van B&W heeft besloten dat de organisatie een nieuwe aanvraag mag indienen in afgeslankte vorm.

Het voorstel is inmiddels ontvangen en hieruit blijkt dat er voorstellen zijn gedaan zoals het verlagen van geluidsproductie en een wijziging van het programma qua dancemuziek. Met deze aanpassingen wordt de basdreun met ongeveer 30% gereduceerd waardoor er sprake is van minder geluidsoverlast.

Deze aanpassingen zorgen niet voor een grotere variatie in het aanbod van evenementen, maar vanuit het college is er wel begrip voor het feit dat het voor de organisatie en haar bezoekers een grote dreun zou zijn als het festival niet door zou gaan. De verwachting is dat het evenement één keer per jaar onder strenge voorwaarden plaats kan vinden. Daarna volgt een evaluatie.